Momsregistrerede kunder

Momsregistrerede virksomheder, der anvender fjernvarme til procesformål, kan modregne energi- og affaldsvarmeafgiften i momsangivelsen.


I fjernvarme fremstillet på overskudsvarme og naturgas er energi- og affaldsvarmeafgiften indeholdt.
Afgiften modregnes ved at gange med nedenstående sats pr. kWh.

Fjernvarme anvendt til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand kan ikke modregnes.
 

Afgift deklaration for fjernvarmneAfgift kr. pr. MWh
2016
Mineralolieafgift19,39455

Co2 afgift 

0,07699

NOX afgift 

0,02319
Affaldsvarmeafgift63,64478
Overskudsvarmeafgift10,81227
Naturgasafgift0,23747
Metanafgift0,01061


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as