Vejledning: Betaling med MobilePay

Her finder du en kort vejledning til, hvordan du tilmelder dig betaling med MobilePay på minForsyning.

Brug MobilePay til dine faste betalinger

Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling og betaling via MobilePay

Nedenstående vilkår gælder ved indgåelse af aftaler med Nyborg Forsyning og Service A/S med tilknyttet automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay. Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende almindelige betingelser for aftagelse af ydelser fra Nyborg Forsyning og Service A/S koncernen, lovgivning, regulativer og betalingsvedtægter. Nyborg Forsyning og Service A/S forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår og vil orientere herom på www.nfs.as

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay

En aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay indebærer, at kundens betaling af ydelser sker ved automatisk overførsel af det forfaldne beløb fra kundens betalingskort til Nyborg Forsyning og Service A/S. Det vil fremgå af din regning, at den betales via automatisk kortbetaling eller MobilePay.

Sikker opbevaring af oplysninger

Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer kortudbyderen/DIBS de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Nyborg Forsyning og Service A/S. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på “Min regning”..

Brugernavn og kodeord

Det er kundens eget ansvar, at de oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen af automatisk kortbetaling, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af adresse, kortoplysninger m.v., er kunden forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på “Min regning”. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at aftale om automatisk kortbetaling ophører.

Kunden har adgang til ”Min regning” med brug af MitID eller kundenummer i kombination med måler- eller fakturanummer.

Ophør af aftale om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay

Aftalen om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay fortsætter, indtil en af parterne ønsker at bringe den til ophør. Aftalen om automatisk kortbetaling eller betaling via MobilePay ophører automatisk, hvis der sker mislighold fra kundens side, eller kunden fraflytter forbrugsadressen og derfor får en slutopgørelse for forbrugsadressen.

Behandling af personlige oplysninger

Nyborg Forsyning og Service A/S er forpligtet til at behandle de oplysninger, som kunden afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af Nyborg Forsyning og Service A/S i relation til kundeforholdet mellem kunden og Nyborg Forsyning og Service A/S. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra kunden. De oplysninger, Nyborg Forsyning og Service A/S har registreret om kunden, vil være tilgængelige for kunden ved henvendelse til Nyborg Forsyning og Service A/S.

Læs mere om vores privatlivspolitik her.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!