Forbrugeroplysninger om brændselssammensætning i NFS Varme A/S

I henhold til Bekendtgørelsen 2251 af 29/12-2020 om energivirksomheder og bygningsejers oplysningspligt overfor slutkunder om energiforbrug, fakturering m.v., er vi som forsyningsselskab forpligtiget til at stille disse oplysninger til rådighed for vores kunder.

Derfor vil du som fjernvarmekunde fremadrettet kunne se nogle flere oplysninger på din årsafregning eller på din slutregning, hvis du flytter.

Herudover vil du i fyringssæson modtage påmindelser en gang om måneden i perioden oktober til marts om, at du kan følge dit forbrug på min forsyning. Påmindelserne sker dels via udsendelse af sms i okt., nov., jan. og mar. samt via regning i dec. og feb.

Idet denne information er lovpligtig at afsende og modtage, skal vi beklage, at det ikke er muligt at framelde denne påmindelse.

Nærværende oplysninger

Nærværende oplysninger er baseret på vores ressourceregnskab for 2022.

Fjernvarmedeklaration 2022

Tryk på billedet for at åbne det som pdf. Oplysninger omkring brændselssammensætning opdateres en gang årligt i foråret på baggrund af årsopgørelse for det forgangne år. Leder du efter en af vores ældre deklarationer? Du kan finde de seneste deklarationer i pdf-format nedenfor.

Fjernvarmedeklaration 2021


Nedenstående oplysninger er baseret på vores ressourceregnskab for 2020.

braendselsinfo
braendselsinfo

Note 1: Fjernvarme produceret på overskudsvarme fra Fortum Waste Solutions A/S, Koppers Danmark A/S, DTE Ulsa A/S og Nyborg Renseanlæg.

Note 2: Fjernvarme produceret på egne centraler.

Note 3: El produceret på central i Ullerslev.

Note 4: Udledning ved produktion af fjernvarme. Emissioner fra non-food bioolie er holdt ude, idet disse betragtes som emissionsneutrale. Samme er luftemissionerne fra spildevandsleverancer fra eksterne varmeproducenter. I 2021 fyringsolie anvendt i spidslast. I 2020 mere bioolie, hvor co2-udledningen ikke registreres.

Note 5: Elforbruget er opgjort i henhold til årsafregning med Energi Fyn.

Note 6: Vandforbruget er opgjort i henhold til årsafregningen med NFS.

Note 7: Varmeforbruget er opgjort i henhold til årsafregningen med NFS.

Note 8: CO2-udledningen er beregnet for forbrug af diesel, benzin, gas, el, vand og varme. Scope 1 + 2.

Note 9: Andel af elforbruget, der stammer fra fossile brændsler jf. foreløbig miljødeklaration www.energinet.dk. Opgørelsen af vedvarende energi er startet op pr. 01.01.2020.

image
Miljødeklaration for varme 2021
Energiopgoerelse december 2021 rev 17 marts 2022 Side 1
Energiopgoerelse december 2021
Energiopgoerelse december 2021 rev 17 marts 2022 Side 2 Billede 0001
Energiopgoerelse december 2021

Vil du vide mere?

Yderligere spørgsmål vedr. brændselssammensætningen kan rettes til varmechef Jimmy Jørgensen (jjo@nfs.as).

­Du kan finde de nye forbrugsoplysninger samt følge dit forbrug på Min Forsyning:
­
https://www.nfs.as/min-forsyning/

­Du kan finde informationer om fjernvarme, energiforbrug, mulige energiforbedringer samt se, hvad normalforbruget for en husstand af din type er på Energistyrelsens side: www.sparenergi.dk  

­Bemærk dog, at der kan være store variationer inden for samme bygningskategori.

Vil du klage?

­Vi skal ligeledes oplyse dig om kontaktoplysninger for instans for forbrugerklager vedrørende konkrete tvister med fjernvarmeselskabet:
­
www.energianke.dk

­Endelig vil vi oplyse dig om kontaktoplysninger til instans for klager af lovgivningsmæssig eller principiel karakter:
­
www.forsyningstilsynet.dk

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!