LAR-løsning

LAR betyder lokal afledning af regnvand.

Vi undersøger altid om der er alternative muligheder for en planlagt kloakseparering. Den traditionelle kloakseparering er typisk en ledning til regnvand samt en til spildevand.

Se hvordan du kan anlægge et regnvandsbed på din grund: https://youtu.be/rwiH5LIyFW8

Vil du lave en LAR-løsning på din grund, skal du kontakte Nyborg Kommune: https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/bolig-og-byggeri/energi-og-miljo/kloak-og-spildevand/

Kloakeringsprincip

Nykloakering skal som udgangspunkt ske efter separationsprincippet, hvor spildevand afledes til spildevandsledning, mens tag- og overfladevand enten afledes til regnvandsledning eller bortskaffes lokal ved nedsivning på egen grund, eller lokal afledning til recipient eller lignende.


Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder vil der altid blive vurderet hvorvidt omlægning af kloaksystemet til separatsystem skal gennemføres. Dette sker ud fra en økonomisk og miljømæssig vurdering.


Brug dit regnvand i haven

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!