Er du ny renovationskunde? Læs om hvilke affaldsbeholdere du skal have

Er du ny renovationskunde, eller skal du bestille renovation, så læs om, hvordan renovation i Nyborg Kommune er skruet sammen.

Tilmelding til renovation bedes foretages pr. e-mail til renovation@nfs.as.

Er du ny kunde og skal tilmelde dig renovation bedes du sende en e-mail til renovation@nfs.as.

Et standardsæt – obligatoriske affaldsbeholdere

Fra 1. juli 2021 har regeringen vedtaget, at der skal være ens regler for sortering af affald i alle landets kommuner, hvor alle skal sortere 10 typer af affald, blandt andet plastik, tekstiler og madaffald. Aftalen går ud på, at vi skal genanvende mere og brænde mindre. Ved private husstande i Nyborg Kommune vil du skulle bestille et standardsæt. Standardsættet består af:

Tre gange 240l affaldsbeholdere
Det er obligatorisk at have affaldsbeholdere, der kan rumme de otte ud af ti affaldstyper, hvilket dækkes af et standardsæt bestående af tre gange 240l affaldsbeholdere. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at afvige fra sortering af de lovpligtige affaldsfraktioner.

Otte affaldstyper sorteres i de tre beholdere:

Beholder 1:
– Restaffald
Restaffald skal lægges i poser, som skal lukkes og være tætte.

– Madaffald
Hertil medfølger grønne poser. De grønne poser må udelukkende anvendes til madaffald.

Beholder 2:
– Plast
– Mad- og drikkekartoner

Beholder 3:
– Papir og småt pap
– Glas og metal

Et standardsæt bestående af tre 240l affaldsbeholdere.

En rød kasse til farligt affald

Rød kasse til farligt affald

Den røde kasse udleveres til alle privatkunder. Tømning foregår kun efter tilmelding hos os – man har også mulighed for at sortere og aflevere sit farlige affald på den lokale genbrugsstation.

Tilmelding finder sted på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig telefonisk på +45 6331 5000.

En sorteringsvejledning

Du vil modtage en sorteringsvejledning, der kan hjælpe dig med at sortere i de rigtige fraktioner.

Har du sommerhus eller skiftende lejere?

Sorteringsvejledningen kan også fås i en særlig udgave på flere forskellige sprog – dansk, engelsk, tysk og polsk. Denne downloades som pdf her. Denne pdf egner sig særligt til sommerhus ejere, eller andre der lejer sin bolig ud.

sorteringsvejledning sommerhuse Side 1

Haveaffaldsordning

Du har mulighed for at tilmelde dig afhentning af haveaffald. Denne ordning er en tilkøbsordning, som du betaler separat for.

Haveaffald tømmes hver 14. dag i perioden fra 1. marts til og med 30. november.

Affaldsbeholderen til haveaffald fås i to størrelser: 140l og 400l. Priserne afhænger af størrelsen.

Tekstiler

Tekstiler vil på sigt blive indsamlet i poser. Hvornår ordningen træder i kraft er endnu usikkert. Du vil modtage mere information, når tekstilordningen iværksættes.

Hvem skal sortere?

Den nye affaldssortering gælder alle husstande i Nyborg Kommune, herunder boligforeninger, institutioner, landbrug og erhverv. Sommerhuse er også omfattet af den nye affaldsordning.

Vi skal mindske miljø- og klimabelastningen ved at øge genanvendelsen af affaldet. I 2020 genanvendte vi i Nyborg Kommune 48% af husholdningsaffaldet. Vi har brug for din hjælp til at sortere mere, så vi kan spare på ressourcerne og passe på miljøet.

Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne leve op til kommende EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om omstilling til en mere cirkulær økonomi og en klimaneutral affaldssektor.

God sorteringslyst!

Venlig hilsen Nyborg Forsyning

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!