Følg dit varmeforbrug i minForsyning

I minForsyning kan du holde øje med, om du bruger mere eller mindre varme end forventet.

Du kan se dit forbrug i minForsyning, hvis du får fjernvarme leveret fra Nyborg Forsyning. Hvis du får varme ved fx varmepumpe mm. kan du ikke se dit forbrug i minForsyning.

Log ind på minForsyning

Gå til minForsyning.

  1. Log ind med din brugerprofil
  2. Tilføj dine kundeforhold med dit kundenummer og aktiveringskode.

Se vejledning til, hvordan du logger på minForsyning.

Spørgsmål og svar

Kan vi være flere i familien, der holder øje med varmeforbruget på minForsyning

Hvis I er flere, der ønsker, at holde øje med varmeforbruget på minForsyning er det vigtigt, at I alle er tilknyttet kundeforholdet.

Kan jeg se, hvad et ‘normalt forbrug’ er for en en familie af vores størrelse?

Boligen bruger varme hele året, men det største forbrug sker i de kolde måneder.
Nedenstående graf illustrer varmeforbrugets fordeling over året. Brug grafen til at sammenligne udviklingen i dit faktiske forbrug.

Den officielle fyringssæson ligger i perioden oktober til april. Den nederste grå række opsummerer den samlede procentdel. Ca. 30% af det samlede forbrug går til varmt brugsvand. Grafen tager udgangspunkt i et klimamæssigt normalt år.

normalt forbrug

normalt forbrug 1

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!