Undervisning

Få suppleret undervisningen med et besøg på en af Nyborg Forsynings genbrugsstationer, renseanlæg, varme- eller vandværk. Det giver eleverne en oplevelse af, hvordan sortering, genanvendelse og rensningsprocesser foregår i praksis.

Tilbud til skoler

Nyborg Forsyning tilbyder gratis rundvisning til skoleklasser

Har du andre forslag til, hvordan vi kan understøtte undervisningen og læring om affald, vand, varme og spildevand, er du velkommen til at kontakte os.

Undervisning Affald

Besøg en af Nyborg Forsynings genbrugsstationer, og bliv klogere på sortering og genanvendelse af affald. Hvor kommer elektronikskrot hen? Kan plastikflasker virkelig blive til nye trøjer? Hvorfor skal man sortere og hvad nytter det?

Deltagere:
Alle skoler og institutioner
Antal: Minimum 6 og maksimalt 40 personer
Mødesteder:
Nyborg Genbrugsstation, Lollandsvej 6, 5800 Nyborg
Ullerslev Genbrugsstation, Solholm 8A, 5540 Ullerslev
Ørbæk Genbrugsstation, Langemosevænget 11, 5853 Ørbæk
Handicapfaciliteter: Det er muligt at komme rundt med kørestol på alle genbrugsstationer, dog ikke i kontrolrummet ved komprimatorstationen i Nyborg.
Det er bedst at besøge os:
Tidspunkt aftales ved henvendelse.
Påklædning (indendørs/udendørs):
Udendørs.
Rundvisningens varighed: 1-1,5 time.

Kontakt: Søren Littrup Kristensen på tlf. 6331 5085 eller email: slk@nfs.as

Undervisning Vand

Besøg et af Nyborg Forsynings vandværker, og lær mere om vandets kredsløb, og processen fra råvand til postevand. Få også svar på, hvorfor vi skal passe på vores vandressourcer, og få en historie om, hvor vandet kom fra i gamle dage.

Deltagere:
Skoler og institutioner fra 3. klasse.
Minimum 10 og maksimalt 30 personer
Mødesteder:
Skaboeshusevej 117, 5800 Nyborg eller Lindenborgvej 1, 5800 Nyborg
Handicapfaciliteter: Det er ikke muligt at komme rundt med kørestol på vandværket på Lindenborgvej.
Det er bedst at besøge os:
Mandag til torsdag fra kl. 07.00 til 15.00. Fredag fra kl. 07.00 til 14.00
Påklædning (indendørs/udendørs):
Indendørs
Rundvisningens varighed: 1 time.

Kontakt: Jan Sørensen på tlf. 6331 5093 eller mail: jso@nfs.as

Undervisning Spildevand

Besøg Nyborg Forsynings renseanlæg og se, hvordan dit spildevand bliver renset. Du får svar på hvor spildevandet bliver af, hvilke 3 ting du må komme i toilettet og hvorfor der er små grønne fisk ved nogle af vejristene i Nyborg by og meget mere.

Deltagere:
Skoler og institutioner fra 7. klasse.
Minimum 10 og maksimalt 30 personer
Mødested:
Lindholmvej 14, 5800 Nyborg
Handicapfaciliteter:
Der er ikke mulighed for kørestol på renseanlægget.
Det er bedst at besøge os:
Mandag til torsdag fra kl. 07.00 til 15.00. Fredag fra kl. 07.00 til 14.00
Påklædning (indendørs/udendørs):
Både indendørs og udendørs.
Rundvisningens varighed: 1 time.

Kontakt: Jan Sørensen på tlf. 6331 5093 eller mail: jso@nfs.as

Undervisning Varme

Fjernvarmen er en vigtig brik i den grønne omstilling. Kom og besøg
Nyborg Forsynings varmeværker, og lær mere om, hvor fjernvarmen kommer fra, hvordan fjernvarmen fungerer og hvilken betydning den har for
Nyborg by og miljøet.

Deltagere:
Alle skoler og institutioner.
Minimum 10 og maksimalt 40 personer
Mødesteder:
Gasværksvej 10, 5800 Nyborg eller Solholm 16, 5540 Ullerslev.
Handicapfaciliteter: Det er muligt at komme rundt med kørestol på både varmecentralen i Nyborg og Ullerslev.
Det er bedst at besøge os:
Mandag til torsdag fra kl. 07.00 til 15.00. Fredag fra kl. 07.00 til 14.30
Påklædning (indendørs/udendørs):
Primært indendørs.
Rundvisningens varighed: 1-2 timer efter alder og spørgelyst.

Kontakt: Jimmy Jørgensen på tlf. 6331 5070 eller email: jjo@nfs.as

Book skolebesøg ved Nyborg Forsyning

reCAPTCHA is required.

Undervisningsmateriale

Fjernvarme

fjernvarmeskolen.dk kan du finde materiale til mellemtrinnet og udskolingen. Undervisningsmaterialet inkluderer aktive øvelser og tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Vand og spildevand

Vandets Vej kan du finde relevant information om alt fra vandets kredsløb til information om renseanlæg og klimatilpasning.

Hvis du leder efter information om en specifik vandboring, kan du kigge på GEUS’ hjemmeside, hvor du kan tilgå den nationale database Jupiter.

Har du specifikke spørgsmål til, hvordan tingene fungerer i Nyborg, er du meget velkommen til at kontakte os.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!