Vores klimatiltag

Vi vil et bedre og grønnere klima

Hos Nyborg Forsyning og Service A/S forsøger vi at gøre en aktiv indsats for at sikre et godt klima i fremtiden.

Fra 2022 vil Nyborg Forsyning og Service A/S købe omkring 6. mio. grønne kWh pr. år., der dækker hele koncernens strømforbrug. Strøm der er produceret af vedvarende energikilder.


I 2022 købes ét bladet el med oprindelsesgaranti/certifikat fra vindmøller.

Strøm mærket med ét grønt blad er et “elprodukt baseret på VE-kilderuden yderligere klimatiltag”. Det er altså strøm produceret af vedvarende energi – for eksempel fra vindmøller – og hvor der derudover ikke er taget klimatiltag fra producentens side.

For at opnå mærkningen med et grønt blad skal elhandleren fremvise en oprindelsesgaranti på sin strøm svarende til mindst forbrugerens samlede elforbrug. Derudover skal elhandleren kunne fremvise en individuel deklaration, der dokumenterer, at strømmen oprinder 100% fra vedvarende energikilder.

Se vores certifikat her.

images

Fra 2023 købes to bladet el med oprindelsesgaranti/certifikat fra solceller og vindmøller.

Strøm mærket med to grønne blade er den grønneste kategori af grøn strøm. Det er et “elprodukt baseret på Ve-kilder og yderligere klimatiltag med en ikke-ubetydelig klimaeffekt”.

Denne kategori gøres ekstra grøn, fordi man udover at købe strøm fra vedvarende energikilder også skal investere i at begrænse udledningen af CO2. Her gælder dokumentationskravene for kategorien med ét grønt blad, og derudover skal elhandleren beskrive og dokumentere sine klimatiltag.

Se vores certifikat her.

blade massivtplusmassivt

Vi tænker i elbiler og grønne alternativer

Hos Nyborg Forsyning & Service A/S afprøver vi nye miljøvenlige alternativer til klassiske redskaber. Pt. har vi en elbil på forsøgsordning. Vi håber på, at vi over tid kan udskifte flere biler og vogne fra vores vognpark med miljøvenlige løsninger – fx elbiler.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!