Projekter – Spildevand

Hvilke projekter arbejder spildevand med?

TV-inspektion af kloakkerne

I årets første måneder vil entreprenøren Norva24 for NFS Spildevand højtryksspule og tv-inspicere kloakkerne i et større område omkring Frisengårdsvej, inkl. Møllervangen, Stentevej, Skolebakken m.fl. Området er vist på vedhæftede kort.

Berørte borgere vil få en seddel i postkassen nogle dage før der spules ud for den enkelte adresse.

Vi opfordrer derfor områdets beboere til at kontrollere postkassen jævnligt.

Når kloakkerne ud for en ejendom spules kan det medføre gener for de ejendomme, der afleder til kloakken.
En forklaring og gode råd til at mindske risikoen kan ses her.

Spørgsmål og kommentarer til arbejdet kan stilles til NFS’ Søren Valentin Christensen, tlf. 6331 5038 eller mail: svc@nfs-as

Kloakseparering


Når den offentlige del af kloaksystemet bliver renoveret, udføres det som regel som kloakseparering, hvor spildevandet holdes adskilt fra regnvandet.

Ved at have én ledning til spildevand og én til regnvand er det kun spildevandet, der skal renses på renseanlægget, da regnvandet ledes retur til naturen via sit eget system.
På den måde kan renseanlægget rense spildevandet mere effektivt og samtidig reducere energiforbruget, da det modtager mindre mængder vand, når regnvandet ikke ledes dertil.

Med kloakseparering bliver risikoen for oversvømmelse i kældre og store mængder vand på veje og pladser nedsat ved kraftige regnskyl. Ligeledes er det kun regnvand, der kan løbe over fra kloaksystemet og ud i naturen.

Se folder om separatkloakering her, hvis der skal renoveres kloakker i dit kvarter.


Strømpeforinger


Ved strømpeforing renoveres kloakledningerne indefra. Herved undgås opgravning og generne minimeres for beboere og trafikanter.
Helt uden gener er det dog ikke, men med en lille indsats kan du selv afhjælpe dem.
Som strømpeforingen hærder kan der forekomme en karakteristisk plastlugt. Sørg for god udluftning og fyld vand i alle afløb, hvis der opstår lugtproblemer.

Før strømpeforingen udføres spules kloakledningerne. Følg rådene om kloakspuling her, for at undgå lugtgener og vand på gulvet.
I forbindelse med strømpeforingen bedes du begrænse dit vandforbrug.


Grønne fisk


NFS Spildevand A/S har markeret enkelte af de kloakriste der er separatkloakeret, og leder regnvandet fra veje, tage og fliser til det nærmeste vandløb eller i havet. Markeringen af risten er vigtig, for at undgå at kemikalier, olie og sæbe fra autovask ender ude i naturen.

En grøn fisk ved kloakristen betyder, at dette afløb leder direkte ud i naturen og kun er beregnet til regnvand

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!