Om os

Måske ses vi på genbrugsstationen? Eller måske afregner vi dit vandforbrug og renser dit spildevand? Eller du får besøg af vores montør for at få installeret vand eller fjernvarme?

Der kan være flere grunde til, at du kommer i kontakt med medarbejdere fra Nyborg Forsyning.

Under alle omstændigheder er det rart at vide, at vi er dem, vi udgiver os for. Derfor bærer de fleste af vores medarbejdere arbejdstøj med navn og logo, lige som vores biler er forsynet med logo og synligt CVR-nummer.

Du er altid velkommen til at bede om at se legitimation, inden du lukker os ind.

Organisationsplan

Ekstern organisationsplan januar 2022

Nyborg Forsyning beskæftiger 60 medarbejdere, der servicerer over 19.000 kunder. Vi lægger som arbejdsplads vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på ærlig og åben dialog.

Intern organisationsplan jan 2023
Intern organisationsplan jan 2023

Strategi

Nyborg Forsyning er 100% ejet af Nyborg Kommune. Vi leverer forsyning i Nyborg Kommune via 4 datterselskaber inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand.

Mission

NFS vil levere sikker, miljøvenlig og bæredygtig forsyning til kunderne.

Vision

NFS vil være en attraktiv og konkurrencedygtig leverandør af forsyning med fokus på kundens behov.

Forretningsmæssige værdier

NFS vil være:

• Multiforsyningsvirksomhed
• Attraktiv arbejdsplads
• Kundeorienteret
• Konkurrencedygtig
• Teknisk og økonomisk velfunderet
• Medvirkende til at understøtte udviklingen i Nyborg Kommune

Privatlivspolitik

Som leverandør af vand, fjernvarme, spildevand og renovation til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Læs mere om vores privatlivspolitik her

Slogan

“EN DEL AF DIN HVERDAG”


Hvad siger vores kunder om os?

Vi ønsker at levere sikker, miljøvenlig og bæredygtig forsyning til kunderne, så vi kan være en attraktiv og konkurrencedygtig
forsyning med fokus på kundernes behov. Derfor har vi i perioden 12. – 30. juni 2019 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse.

Kundetilfredshedsundersøgelsen blev sendt ud via sms og et delt link på vores hjemmeside, samt annonceret i Lokalavisen Nyborg, så alle kunder med internetadgang, har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Kundetilfredshedsmålingen blev gennemført via et online spørgeskema.

1.532 besvarede undersøgelsen svarende til 8,5% af alle husstande i Nyborg Forsyning (ca. 18.000 husstande).
Resultatet viser, at kunderne generelt er godt tilfredse med Nyborg Forsyning. Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater inden for renovation, vand, varme, spildevand, kundeservice og
kommunikation.
Kundetilfredsundersøgelsen gennemføres fremadrettet hvert 3. år.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!