Ledningsoplysninger

-når du skal grave i jorden

For at undgå skader og dermed afbrydelser, er det lovpligtigt at indhente ledningsoplysninger før gravearbejdet påbegyndes. Ved beskadigelse af ledningsanlæg, holdes skadevolder ansvarlig.

Ledningsejerregistret – LER – er et landsdækkende register over ejere af kollektive net. Du kan indhente ledningsoplysninger her:

Forsyningsportal


Find Nyborg Forsynings ledninger på vores forsyningsportal, hvor du kan tænde og slukke de forskellige ledningsarter og baggrundskort. Find frem til din adresse enten ved at zoome i kortet eller ved at søge en adresse.
Bemærk at forsyningsportalen fungerer bedst i en Chrome browser.

Nyborg Forsyning har fjernvarme-, kloak- og vandledninger samt signal-/fiberkabler i offentlig grund, som alle er registreret digitalt. Private stikledninger er kun registreret i begrænset omfang. Derudover udstiller Nyborg Forsyning vandledningsoplysninger fra Aunslev Vandværk, Såderup Vandværk, Frørup Vandværk og Maemosens Vandværk.

På eget ansvar
Brug af Forsyningsportalen er på eget ansvar. Nyborg Forsyning fraskriver sig ethvert ansvar. Hvis du skal være sikker på ledningernes placering skal du kontakte Nyborg Forsyning, dit lokale vandværk eller Nyborg Kommune inden du graver. Hvor der findes koter på afløb, er disse angivet i DVR90. Koterne skal anses som vejledende og der skal nivelleres før endeligt projekt.

Tegninger over ejendomme

Find tegninger over din ejendom her. Her kan du se byggesagerne til dit hus. Vælg kommune, angiv adresse og tryk ”søg”. Du kan også logge ind, hvis du har en brugerkonto – så har du et væld af muligheder til din rådighed.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!