Info om din vandmåler

Her kan du finde relevant info om din vandmåler.

Vandmåleren måler den mængde vand, der løber igennem den

Forbruget af vand angives i kubikmeter (1 m3 = 1.000 l) og aflæses automatisk hvert år ved nytår. Din vandmåler er typisk placeret, hvor vandforsyningen kommer ind i huset eller i en brønd på din grund.

Unikt målernummer

Hver vandmåler har et unikt nummer indgraveret. Med dette nummer kan vi identificere den i vores system, og se hvor den er registreret med fysisk placering, aflæsninger samt datoer for hvornår den er sat op og taget ned igen.

Ny måler

Når der etableres vandforsyning til nybyggeri eller ejendomme, der har haft egen brønd, skal der sættes en vandmåler op. Måleren får du ved at henvende dig til os, hvis du får vand fra vores forsyningsområde, ellers skal du kontakte dit lokale vandværk. Krav til placering af vandmåleren og øvrige forhold kan ses i regulativet for vandforsyning.
Måleren tilhører os og du betaler et årligt abonnement for leje af den.

Udskiftning og plombering

Er din vandmåler i stykker skal du kontakte os for at få den udskiftet, så snart du opdager det. Har måleren været gået i stå i længere tid, skønner vi dit vandforbrug.
Måleren er forsynet med en plombering, der ikke må brydes. Sker det alligevel at plomberingen er blevet brudt, skal du kontakte os.
Vedligeholdelse og udskiftning af vandmåleren foretages af os. Kunden er dog erstatningspligtig, hvis måleren beskadiges ved anden form end ælde og slidtage.

Hold øje med din måler

Det er en god ide at følge med i dit forbrug online via selvbetjeningsløsningen “MIN FORSYNING” så du har en fornemmelse af dit vandforbrug. På ”Min forsyning” kan du se den seneste aflæsning og få en status på hvor dit forbrug ligger i forhold til årsforbruget.
Ved at holde øje med dit vandforbrug, kan du nå at reagere, hvis et toilet er begyndt at løbe eller en vandinstallation er utæt.

Fjernaflæste målere

De nye fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.
Se vejledningen til de fjernaflæste målere her

Bimålere

En bimåler er en separat måler, til at måle en del af vandforbruget med.
Vi anbefaler erhvervskunder, der ikke leder hele deres vandforbrug til kloakken, at få en bimåler, så de kun bliver afregnet for det vand, der ender som spildevand. Dette kan være virksomheder som bruger vand til produktion af varer eller professionelle landbrug.

I visse tilfælde, hvor private får vand fra egen brønd, kan man også få en bimåler til at afregne sit vandafledningsbidrag efter. Se mere i regulativ for vandforsyning.

Statistisk kontrol

For at være sikker på at vandmålerne måler korrekt, kontrollerer vi dem løbende. For hvert parti målere, som vi sætter op, tager vi et udsnit af dem ned igen efter en periode og sender dem til kontrol på et akkrediteret laboratorium.
Her kontrolleres målernes præcision, der skal ligge inden for nogle bestemte intervaller. Sker det at en måler afviger herfra, øger vi kontrollen af partiet, for at sikre os, at det ikke er en gennemgående fejl.

Kontrol af din måler

Målerne får ofte skylden for et for stort vandforbrug. Men ved at vi følger den lovpligtige procedure for statistisk kontrol, kan vi stå inden for, at målerne registrerer korrekt. Ønsker du at få din måler kontrolleret, gør vi det, mod at du afholder omkostningerne til det, såfremt der ikke findes nogen fejl på den.

Sådan fungerer målerne

Dine nye vand- og varmemålere registrerer løbende dit vand- og varmeforbrug.
Én gang i timen døgnet rundt sender målere data om, hvor meget der er brugt af vand og varme.

I begge målere sidder en antenne, som sender de aktuelle aflæsninger videre til en anden antenne, der er placeret i en mast/fjernvarmeskorsten i nabolaget. Herfra tager vi dataene hjem til vores afregningssystem.

illustration-fjernaflæsning

Koder for vandmåler

I vandmålerens display kan forskellige infokoder blive vist. Koderne betyder følgende:

Infokode blinker i displayBetydning 
 LEAKVandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.
 BURSTVandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være et tegn på et sprængt rør.
 DRYMåleren er ikke vandfyldt.
 REVERSEVandet løber den forkerte vej gennem måleren.
 TAMPERForsøg på snyd. Måleren er ikke længere gylding til afregningsformål.

Koder for varmemåler

I varmemålerens display kan forskellige infokoder blive vist. Koderne betyder følgende:

Infokode blinker i display Betydning 
 T1Fremløb
 T2Returløb
 KAfkøling
 kWhKilowatt timer
 m³Kubikmeter

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!