Køb ekstra sække og tilbehør

Nedenstående kan købes på Gasværksvej eller på en af vores genbrugsstationer (kan ikke bestilles på nettet). Der kan betales med Dankort, Visakort. Mastercard eller MobilePay på genbrugsstationerne (ikke kontant). På Gasværksvej kan der betales både med Dankort, Visakort, Mastercard, MobilePay og kontant.

Ekstra sæk til dagrenovation max. 15 kg – 35,00 kr/stk. inkl. moms

I prisen er indeholdt omkostninger til afhentning og bortskaffelse af affaldet. Når du har købt en ekstra sæk, skal du blot stille den ud sammen med din dagrenovation, næste gang du skal have afhentet skrald. Så tager skraldemanden den med. Bruges anden type affaldssæk end de røde sække til ekstra dagrenovation, fjernes de ikke af skraldemanden. Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugsstationen.,

Klare sække 10 stk – 15,00 kr/rulle inkl. moms

Rulle med 10 poser. Emballeret affald til genbrugsstationerne skal være i klare sække.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!