Projektområde Hjulby – Aunslev – Skalkendrup

Invitation til beboere i Aunslev – Hjulby – Skalkendrup

Har du ejendom i Nyborg Forsynings nye fjernvarmeområde i Aunslev, Hjulby og Skalkendrup. Så har du nu mulighed for at vælge den miljøvenlige og konkurrencedygtige fjernvarme som opvarmning til dit hus.

Et godt tilbud

Vi har sendt et godt introduktionstilbud på kun 6.500 kr. til dig med posten. Tilbuddet er gældende fra projektet går i gang og til vi har gravet forbi dit hus. Under normale omstændigheder koster det omkring 35.000 kr., at få sit hus tilsluttet fjernvarmen.

Du kan læse mere om projektet på siden her. Vi opdaterer løbende siden med nye oplysninger. Du kan ligeledes holde dig opdateret på tilslutningsgraden nedenfor.

Book et besøg

Nyborg Forsyning kommer gerne ud og laver en beregning sammen med dig, så find din seneste gasregning eller tilsvarende frem og kontakt os for et besøg på tlf. 6331 5000 eller nfs@nfs.as.

OBS:
Vi har på nuværende tidspunkt rigtig mange henvendelser, derfor kan der være lang ventetid på et besøg. Vi lover, at du får besøg inden gravearbejdet når frem til dit hus.

Hvor mange har allerede tilsluttet sig projektet?

For at projektet kan realiseres, kræver det en tilslutningsgrad på 60%. Se hvor mange, der har underskrevet tilslutningsaftalen om fjernvarme her.

Nu er tilslutningsgraden 96%.

Ønsker du at blive tilsluttet fjernvarme?

Hvis du ønsker, at din ejendom tilsluttes fjernvarmenettet, så skal du downloade blanketten her. Du skal udfylde den og aflevere den hos NFS på Gasværksvej 2, 5800, Nyborg. Alternativt kan du sende den til os på mail, nfs@nfs.as.

Skulle gasfyret gå i stykker efter at du har tilmeldt dig fjernvarme hjælper NFS dig med at få midlertidig varme på boligen.

Etapeinddeling og information

Selve anlægningen af fjernvarmerør og opkobling på fjernvarmenettet er inddelt i 6. områder. Det første område påbegyndes d. 1. marts, 2022. Det sidste område anslås foreløbigt at være etableret i starten af 2024. Mere detaljeret information om de individuelle områder offentliggøres løbende gennem projektet.

Områdekort

På områdekortet til højre kan du se, hvordan fjernvarmeprojektet er inddelt i områder. Områdernes rækkefølge er som beskrevet nedenfor. Tryk på kortet for at åbne det som pdf i højere opløsning og find dit hus.

Området er afsluttet.

Arbejdet på Stationsvej omkring hjørnet mod Odensevej forventes afsluttet inden sommer.

Nyborg Forsyning & Service A/S afventer fortsat afklaring vedrørende banekrydsning i tunellen på Tunnelvej fra Banedanmark. Tilladelsen fra Banedanmark forventes indhentet i løbet af september. Derefter skal krydsningen planlægges.

Omfatter: Stationsvej, Skovhusvej, Kirkevænget, Kildevænget, Del af Sandagervej og Sandvænget.

NB: Områderne opdateres med information og tidsplan umiddelbart før disse påbegyndes. Påbegyndelsesdatoerne for disse områder er fortsat ukendte.

Området er afsluttet.

Omfatter: Del af Odensevej og del af Sandagervej.

Området er afsluttet.

Omfatter: Del af Pilevadvej, Rosenlunden, Fasanvej og del af Åløkkevej.

Området er afsluttet.

Omfatter: Del af Odensevej, Gillestoft, del af Nederbyvej, Pilehaven, Aunslev Kirkevej.

Område 5 forventes afsluttet omkring nytår 2023.

Omfatter: Del af Kertemindevej, del af Regstrupvej, Bymosen, Hylleager, Toftevænget, Bystævnet, Smedekrogen og del af Skovgyden.

Område 6 forventes afsluttet i starten af 2024.

Omfatter: Del af Kertemindevej, del af Kirkegyden, del af Lille Åskov, del af Skalkendrupvej og Byvej.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!