Samtykkeerklæring

Giv dit samtykke til registrering af CPR-nummer

Hvad skal vi bruge dit samtykke til?

Baggrund: Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) har i forbindelse med nedenstående, behov for dit samtykke til at indsamle, registrere og opbevare dit CPR-nummer.

Vi anmoder på denne baggrund om dit samtykke til:

  • At foretage udbetalinger til din NemKonto
  • At kunne sende elektroniske henvendelser til dig via e-Boks
  • At kunne anvende MitID til login til selvbetjeningsløsninger
  • At kunne foretage en entydig identifikation
  • At kunne sende eventuelle restancer til Gældsstyrelsen for inddrivelse

    Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter NFS A/S fremover, som udgangspunkt, ikke længere må opbevare dit CPR-nummer. Hvis NFS A/S har et andet lovligt grundlag for behandling af oplysningen, vil NFS A/S dog fortsat godt kunne behandle oplysningen. En tilbagekaldelse af samtykket vil desuden ikke påvirke lovligheden af den behandling, som NFS A/S har foretaget inden tilbagekaldelsen.

For at logge på “Min forsyning” skal du bruge din NemID. Du kan også logge på med dit kunde- og adgangskode.
Dette findes på din regning.

Glemt din aktiveringskode?

Få tilsendt din aktiveringskode på sms her:

Er I flere på adressen?

Udskriv nedenstående blanket i papirudgaven og send den udfyldt via email som et scan til nfs@nfs.as eller pr. brev med posten. Du er også velkommen til at komme forbi på vores adresse og udfylde blanketten: Nyborg Forsyning, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg.

Download blanket som PDF – klik her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!