Ny genbrugsordning i Nyborg by

Omkring 1.000 husstande i Nyborg indre by skal i løbet af 2023 begynde at aflevere deres genanvendelige emballage affald i nedgravede beholdere på affaldsstationer, som Nyborg Forsyning & Service A/S etablerer i Nyborg indre by.

På denne side kan du følge med i projektet og udviklingen heraf. Siden opdateres regelmæssigt med seneste nyheder og information.

image

Her ses et eksempel på, hvordan de nedgravede beholdere kan komme til at se ud. Det er beholdere lignende disse, som borgerne i Nyborg indre by, skal aflevere deres genanvendelige emballageaffald i.

Færre gener og mindre støj

De nye affaldsstationer bliver placeret centrale steder i Nyborg indre by. Under hver station nedgraves tre affaldsbeholdere og indkast til de forskellige typer af genanvendeligt affald. Beholderne bliver herudover udstyret med sensorer, som oplyser, hvornår der er tid til tømning. Borgerne er dermed sikret, at de altid kan komme af med deres affald, da de undgår overfyldte beholdere og efterladte poser ved affaldsstationerne.

Tømningen sker ved hjælp af en kran, der hejser hele beholderen op og tømmer den over i en lastbil. Der forventes dermed at være færre gener ved tømningen, end hvis renovationsbilen skulle køre rundt i de små gader.

Ved placering af affaldsstationerne, er der forsøgt at tage hensyn til, at der maksimalt er 50 meter fra en ejendom til nærmeste affaldsstation. Affaldsstationerne er ligeledes forsøgt placeret, hvor der i stueetagen ikke er vinduer til beboelse.

Affaldsbeholderne vil ikke være aflåst, og kan dermed benyttes af alle hele døgnet.

Affaldsstationerne er indrettet handicapvenlig. Bl.a. kan kørestole kører helt ind til indkastet for affaldsbeholderen, da der ikke nogen kant.

Affaldsbeholderen har samme niveau som omgivelserne. Indkastet til affaldsbeholderen kan betjenes med en arm og er klemsikret. Visuelt vil affaldsstationerne være diskrete i en mørk farve. Bl.a. vil overfladen på den nedgravede affaldsbeholder, have samme stenbelægning som omgivelserne.

På baggrund af affaldsbeholdernes konstruktion og erfaringer fra andre kommuner, forventes affaldsbeholderne ikke at give anledning til lugtgener i omgivelserne. Dette skyldes bl.a. at affaldsbeholderne er helt nedgravet og affaldet dermed holdes køligt. Skulle der mod forventning opstå lugtgener, kan affaldsbeholderen f.eks. tømmes oftere, og dermed undgå dannelsen af lugtgener.

Der forventes ligeledes ingen væsentlige støjgener fra betjening af affaldsstationerne. Dette skyldes bl.a. konstruktionen af indkastet, som sikrer at der altid er lukket ned til affaldsbeholderen. Klemsikringen af indkastet medfører ligeledes, at indkastet ikke lukker med et smæld.

Renholdelse omkring affaldsstationerne vil blive foretaget løbende af kommunen, og eventuelt affald vil blive fjernet.

Ejendomme omfattet af ændringerne

Ændringen af indsamlingsmetoden omfatter ikke alle husstande, idet nogle boligselskaber har deres eget indsamlingssystem. Endvidere har nogle af ejendommene i Nyborg indre by plads til det øgede antal affaldsbeholdere. Disse ejendomme har modtaget de nye affalds-beholdere og vil ikke blive tilknyttet en nedgravet affaldsstation.

Beboerne i de enkelte ejendomme vil fra NFS modtage et brev om at ejendommen er tilknyttet en affaldsstation.

Affaldsgebyret for ejendomme (en husstand) tilsluttet en affaldsstation vil svare til affaldsgebyret for en normal husstand. Dette svarer til den billigste takst.

Foreløbig placering af affaldsstationer i Nyborg indre by

Bemærk, at nogle ejendomme på gaderne fortsat vil have deres egne affaldsbeholdere.

nedgravede affaldsstationer uden vejnavne
Placering for nedgravede affaldsløsninger

Særlig sortering i indre by indtil affaldsstationerne tages i brug

I indre by, hvor der haves gamle beholdere, skal man sortere anderledes end i resten af kommunen.

Her skal komposterbart madaffald fra planteriget i den grønne beholder sammen med haveaffald. Kødaffald og øvrigt madaffald skal sorteres som restaffald i almindelige affaldsposer

Plastaffald sorteres i de leverede plastposer og placeres ved siden af genbrugsbeholderne ved tømning.


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!