Værd at vide om varme

Her finder du nyttig viden om din varme.

NFS Varme A/S er et datterselskab af Nyborg Forsyning & Service A/S.

  • NFS Varme A/S distribuerer årligt ca. 206.782 MWh til ca. 7.500 tilsluttede forbrugssteder i Nyborg og Ullerslev.
  • 96% af varmen er overskudsvarme fra produktionen på lokale virksomheder, samt fra NFS´ renseanlæg i Nyborg. Den sidste procentdel produceres på egne bio-oliefyrede centraler. Derfor er fjernvarmen stort set CO2 neutral.
  • Ledningsnettet består af 245 km fjernvarmeledninger, heraf er 101 km stikledninger.
  • I alt har vi 6 varmecentraler.

Varmeforsyningen i Nyborg Kommune foregår på grundlag af varmeforsyningsplaner.

Fjernvarmen drives i overensstemmelse med varmeforsyningsloven efter “hvile-i-sig-selv”-princippet, det vil sige, at taksterne kun må dække omkostningerne til drift og varmekøb.

NFS Varme A/S arbejder ud fra Nyborg Forsynings strategi

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!