Grønt vand?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har grønt vand i hanen?

Grøn farve i fjernvarmevandet?

Hvad skal jeg gøre, hvis vandet i min varme vandhane er grønt?
Du skal kontakte din egen VVS-håndværker.

Hvis mit brugsvand ikke er grønt, efter det grønne sporstof er tilsat, kan jeg så være sikker på, at min installation er i orden?
Nej. Hvis trykket på brugsvandet er højere end fjernvarmevandet i det område, hvor du bor, kan du godt have en defekt installation uden at få grønt vand. Vi anbefaler derfor, at du tester din vandvarmer for utætheder. Du kan teste din vandvarmer ved at lukke
for vandstikket ved vandmåleren og åbne for en vandhane med varmt vand. Kommer der nu grønt vand ud af den varme hane, er din vandvarmer utæt, og du skal kontakte din egen VVS-installatør.

Hvor længe skal jeg holde øje med vandets farve for at opdage eventuelle utætheder?
Efter det grønne farvestof er tilsat, vil der gå mange måneder, inden farven er helt væk i fjernvarmevandet.

Hvorfor kan det varme vand blive grønt?
Hvis din vandvarmer er defekt, kan der løbe fjernvarmevand med grønt sporstof over i
vandværksvandet.

Må jeg fortsat bruge vandet?
Det grønne farvestof udgør ikke en sundhedsrisiko, men vi anbefaler, at du får repareret din varmeinstallation hurtigst muligt. Når der er grønt vand i din varme hane, er det fordi, der løber fjernvarmevand over i dit vandværksvand.

Er det farligt?
Farvestoffet i vandet vil være fortyndet så meget, at det ikke udgør nogen sundhedsfare. I koncentreret form kan farvestoffet dog virke irriterende overfor hud og slimhinder. Miljøstyrelsen tillader farvestoffet i alle typer kosmetik i op til 6%. Til sammenligning tilsætter NFS Varme A/S farvestoffet i en koncentration på 0,0002%.

Bliver mit hår grønt, hvis jeg tager bad, og der er en utæthed i min varmeinstallation?
Der er en lille risiko for, at dit hår kan få et grønligt skær. Bliver dit hår grønt, anbefaler vi, at du efterfølgende skyller det i koldt vand.

Bliver mit vasketøj grønt?

Der er en lille risiko for, at dit vasketøj kan få et svagt grønt skær. Bliver dit vasketøj grønt, anbefaler vi, at du efterfølgende skyller det i koldt vand.

Grønt farvestof i det kolde drikkevand

Kan det grønne farvestof komme i det kolde drikkevand?
Ja. Der er en meget lille risiko for, at fjernvarmevandet kan løbe over i det kolde drikkevand, hvis du har en defekt tilbagestrømssikring før vandvarmeren, og vandtrykket i fjernvarmesystemet samtidig er større end trykket på drikkevandssystemet.

Bliver jeg syg, hvis jeg drikker vand med grønt farvestof?
Det grønne farvestof vil være fortyndet så meget, at der ikke vil være nogen risiko forbundet med at drikke det, men vi anbefaler, at du hurtigst muligt får repareret din
vand‐og varmeinstallation ved utætheder.


Grønt vand i naturen

Der er grønt vand i naturen. Hvad gør jeg?
Ring til NFS Varme A/S på telefon 63 31 50 00. Det grønne vand viser, at der er en utæthed i et fjernvarmerør i nærheden.

Har du andre spørgsmål, som ikke fremgår af ovenstående liste, er du velkommen til at kontakte NFS Varme A/S på telefon 63 31 50 00.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!