Projektområde Refsvindinge og Ørbæk

Nyborg Forsyning & Service arbejder på at udbrede fjernvarmen til så mange som muligt. Derfor er vi ved at få udarbejdet et projektforslag om fjernvarme til Refsvindinge og Ørbæk.

Om projektet

D. 12 april har NFS’ bestyrelse sendt projektforslaget til godkendelse hos kommunen.

Der er flere instanser som skal godkende projektet, og derfor kan det tage nogen tid.

Ligeledes skal der opnås en minimumstilslutning før projektet kan realiseres. Fra tidligere projekter ved vi, at disse administrative opgaver let kan tage et par år.

Hvis alt går som vi håber på, kan arbejdet formentligt gå i gang i år 2024. Området og potentialet fremgår af nedenstående billede.

Et godt tilbud

Der arbejdes på at lave et konkurrencedygtigt tilbud ift. fortsat gasfyring.

Du kan altid læse mere om projektet på siden her. Vi opdaterer løbende siden med nye oplysninger.

OBS: Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig.

Tilslutning af projektområdet planlægges fra den eksisterende ledning i Rosilde, hvor varmen leveres fra Nyborg Forsyning. Der opføres også en spidslast central i projektområdet til sikring af forsyningssikkerheden i området.

Fjernvarmeproduktionen i NFS’ forsyningsområde stammer primært fra overskudsvarme produktion fra deres overskudsvarme producenter i Nyborg. Det forudsættes at overskudsvarmeproduktionen fra Nyborg kan forsyne 90 % af varmebehovet i Ørbæk og Refsvindinge.

Det forudsættes at være nødvendigt at lave en spidslastcentral i området til reserve og spidslast. Reserve – og spidslastcentralen forudsættes at dække ca. 10 % af varmebehovet.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af naturgasomraader Oerbaek Refsvindinge 25 03 22
Kort over projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ørbæk & Refsvindinge.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!