Projektområde Refsvindinge og Ørbæk

Nyborg Forsyning & Service arbejder på at udbrede fjernvarmen til så mange som muligt. Derfor er der udarbejdet et projektforslag om fjernvarme til Refsvindinge og Ørbæk.

Om projektet

Hvis alt går som vi håber på, kan arbejdet formentligt gå i gang i år 2024. Området og potentialet fremgår af nedenstående billede.

Tilslutning af projektområdet planlægges fra den eksisterende ledning i Rosilde, hvor varmen leveres fra Nyborg Forsyning. Det forudsættes at være nødvendigt at lave en spidslastcentral. Reserve – og spidslastcentralen forudsættes at dække ca. 10 % af varmebehovet.

Fjernvarmeproduktionen i NFS’ forsyningsområde stammer primært fra overskudsvarmeproduktion fra lokale virksomheder. Det forudsættes at overskudsvarmeproduktionen kan forsyne 90 % af varmebehovet i Ørbæk og Refsvindinge.

Pris for standardtilslutning

Prisen for en standardtilslutning er 34.500 kr. samt 2.750 kr. pr. år. i 10 år.*

* Regler og vilkår gælder. Ved standardtilslutning forstås inkl. maksimalt 20 meter stikledning samt maksimalt 334 kvadratmeter bolig eller erhvervsareal.

Tilmelding til infomøde for Refsvindinge d. 22. marts.

Du kan høre mere om hele projektet, når vi holder informationsmøde i Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk.

Onsdag den 22. marts fra kl. 16:30 – 18.00. Tilmeldingsfrist d. 8. marts. Tilmelding er lukket.

Tilmelding til infomøde for Ørbæk d. 29. marts.

Du kan høre mere om hele projektet, når vi holder informationsmøde i Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk.

Onsdag den 29. marts fra kl. 16:30 – 18.00. Tilmeldingsfrist d. 8. marts. Tilmelding er lukket.


Vi skal have alle med – tilmeldingsbarometer

For at projektet kan sættes i gang skal 60% af husstandene i området tilmelde sig til fjernvarme, men jo flere jo bedre. Det sikrer en effektiv drift og dermed lavere priser på den lange bane.

Refsvindinge
7%
Ørbæk
1%

OBS: Ved at udfylde tilkendegivelsesformularen accepterer du, at du har læst forudsætningerne for tilslutning.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!