Indstilling af det varme vand om sommeren

Et sommerproblem!

Vi får hver sommer en del henvendelser fra vores fjernvarmekunder, angående lav temperatur på det varme forbrugsvand (varmtvandsbeholderen). Det er der en naturlig forklaring på. Om sommeren, når udetemperaturen nærmer sig stuetemperatur, lukkes kundernes radiatorer m.v. enten af radiatortermostaterne, eller ved at kunden selv lukker.

Dette medfører, at fjernvarmevandet (vandflowet) strømmer betydeligt langsommere ind til kunden, eller sagt på en anden måde; opholdstiden for fjernvarmevandet, i stikledningen bliver længere. Det medfører, at varmeindholdet i fjernvarmevandet delvist går tabt ud gennem rørets isolering, netop på grund af den lange opholdstid.

Løsning

Skru lidt op for termostaten på varmtvandsbeholderen, herved øges vandgennemstrømningen i stikledningen, gerne lidt ad gangen, indtil der igen opnås en varmtvandsdstemperatur (beholdertemperatur) der ligger mellem 50° – 55°C. Denne temperatur foreskrives af sundhedshensyn, idet der kan forekomme Legionellabakterier i varmtvandsbeholderen ved varmtvandstemperaturer under 50° C.

Bliver det så ikke dyrt?

Da afregningen til Nyborg Forsyning sker pr. brugt Kilo Watt time (KWh), vil der ikke være nogen forskel i betalingen for energien (varmen), om det er sommer eller vinter. Det der sker er, at der om sommeren skal en større vandgennemstrømning ind til kunden for at opretholde den samme varmtvandstemperatur i varmtvandsbeholderen, som der eksempelvis er om vinteren. Det skal der alene på grund af den lavere ledningstemperatur (lavere energiindhold) i fjernvarmevandet, men da fjernvarmevandet blot er et transportmiddel for fremføring af varmen (energi) til kunden, og ikke indgår i forbrugsafregningen til kunden, vil den øgede vandgennemstrømning ikke fordyre varens (varmens) pris, men derimod give den ønskede temperatur på forbrugsvandet, og dermed genskabe den ønskede komfort, når man tager sit morgenbad.

Husk at skrue tilbage igen!

Når udetemperaturen igen bliver så lav, at der åbnes for varmen i radiatorerne, skal man igen skrue sin termostat på varmtvandsbeholderen tilbage til det sted hvor den evt. stod tidligere. Hvis man ikke gør det, kan det blive dyrere end ønsket. Det sker i kraft af stigende varmtvands-temperatur på forbrugsvandet, affødt af den forøgede fjernvarmetemperatur, i kraft af forøget vandgennemstømning i stikledningen ind til kunden.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!