Fjernaflæste målere

De fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.

De fjernaflæste målere sender data hver time, så du altid kan følge dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse målerne og indberette dette ved årsskiftet.

Eksempel på fjernaflæst vandmåler
Eksempel på fjernaflæst varmemåler

Bimålere
En bimåler er en separat måler, til at måle en del af vandforbruget med.
Vi anbefaler erhvervskunder, der ikke leder hele deres vandforbrug til kloakken, at få en bimåler, så de kun bliver afregnet for det vand, der ender som spildevand. Dette kan være virksomheder som bruger vand til produktion af varer eller professionelle landbrug.

I visse tilfælde, hvor private får vand fra egen brønd, kan man også få en bimåler til at afregne sit vandafledningsbidrag efter.
Se mere i regulativet for vandforsyning.

Se vejledningen til de fjernaflæste målere her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!