Bestyrelser

Nyborg Forsyning & Service A/S – NFS Varme A/S – NFS Renovation A/S – NFS Service A/S

Søren Svendsen

Formand

ssv@nyborg.dk

Albert Pedersen

Næstformand

alpe@nyborg.dk

Jan Reimer Christiansen

Bestyrelsesmedlem

jrc@nyborg.dk

Jørn Terndrup

Bestyrelsesmedlem

terndrupjte@gmail.com

Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

oletyrsted@hotmail.com

Peter Wagner Mollerup

Bestyrelsesmedlem

pwm@nyborg.dk

Camilla Uttenthal

Bestyrelsesmedlem

cau@nfs.as

Jan Christensen

Bestyrelsesmedlem

jbc@nfs.as

Jørgen Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

jbe@nfs.as

NFS Vand A/S – NFS Spildevand A/S

Søren Svendsen

Formand

ssv@nyborg.dk

Albert Pedersen

Næstformand

alpe@nyborg.dk

Jan Reimer Christiansen

Bestyrelsesmedlem

jrc@nyborg.dk

Jørn Terndrup

Bestyrelsesmedlem

terndrupjte@gmail.com

Ole Tyrsted Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

oletyrsted@hotmail.com

Peter Wagner Mollerup

Bestyrelsesmedlem

pwm@nyborg.dk

Knud Alkærsig

Bestyrelsesmedlem

kpma72xxx@gmail.com

Niels-Ole Madsen

Bestyrelsesmedlem

nielsole.madsen@icloud.com

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!