Affald, genbrug og indsamling

Nyborg Forsyning varetager i samarbejde med renovatøren, afhentning af dagrenovation og genanvendelige ressourcer fra samtlige husstande og institutioner i Nyborg Kommune. Vi står også for driften af genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt komprimatorstationen i Nyborg.

Nyborg Forsyning ønsker at sikre, at alle husstande og virksomheder kan komme af med deres affald på en miljømæssig forsvarlig, sikker og hygiejnisk måde, samt at affaldsmængderne begrænses og genanvendes mest muligt.

Fra september 2021 kommer der ny affaldsordning i Nyborg Kommune. Læs mere her

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!