Alt om dine affaldsbeholdere

Jeg ønsker en anden størrelse beholder – hvordan gør jeg?

Du kan skifte størrelse på din affaldsbeholder og se dine nuværende beholdere via linket nedenfor. Er du lejer, skal du henvende dig til din udlejer for at bestille ny beholder eller ændring af beholderstørrelse.


Jeg har ikke noget papir – kan jeg få afhentet beholderen til papir og småt pap?

Tømningsordningen er ens i hele Nyborg kommune og det er derfor ikke muligt at fravælge en beholder, som er en del af de lovpligtige beholdere.


Min beholder er gået i stykker/blevet væk – hvad gør jeg?

Er din beholder defekt, kan du bestille en ny. Er du lejer, skal du kontakte din udlejer for at bestille en ny beholder.


Hvad er målene for beholderne?


Jeg skal flytte/er lige flyttet ind

Er du flyttet ind i privat bolig / nyt hus uden renovationsbeholdere, kan du tilmelde renovation her. Er du lejer, skal du kontakte din udlejer for tilmelding af renovation. Når du fraflytter, følger affaldsbeholderne med huset. Det betyder at du ikke skal opsige dine affaldsbeholdere, men udelukkende melde flytning. Du kan melde flytning her:


Kan jeg bruge en gammel beholder eller købe mine egne spande i en anden farve?

Affaldsbeholderne ejes af Nyborg Forsyning og Service ApS. Det er kun affaldsbeholdere fra Nyborg Forsyning og Service ApS, som kan tilmeldes tømningsordning. Se de affaldsbeholdere, der er tilmeldt din adresse her:


Må jeg lave min egen renovationsplads i haven?

Dagrenovation (rest- og madaffald samt genanvendeligt husstandsindsamlet affald) fra private husholdninger, må kun afhentes af den kommunale renovationsordning, som er Nyborg Forsyning og Service ApS. Det er lovpligtigt at være tilmeldt afhentning af dagrenovation (rest- og madaffald samt genanvendeligt husstandsindsamlet affald) for private husholdninger jævnfør Nyborg kommunes Husholdningsregulativ.


Må jeg lave min egen kompost?

Du må gerne have din egen kompostbeholder, dog skal du være opmærksom på, at du stadig skal have beholder til madaffald.


Jeg vil gerne have vasket min beholder

Det er grundejerens pligt at renholde affaldsbeholderne.


Jeg har ikke plads nok i min beholder

Hvis du i en kort periode har for meget restaffald, eller har glemt at stille din rest-/madaffaldsbeholder ud til tømning, kan du købe en rød ekstra sæk til dit restaffald. En rød ekstra sæk til restaffald kan købes på genbrugsstationen eller hos Nyborg Forsynings kundeservice på Gasværksvej 2. Du kan også bestille en ekstra tømning af din rest-/madaffaldsbeholder.
Ekstra tømning af rest-/madaffaldsbeholderen kan bestilles ved henvendelse til kundeservice: e-mail: nfs@nfs.as eller på tlf.: 6331 5000. Er du lejer, skal du kontakte din udlejer, hvis du ønsker at bestille ekstra tømning.


Jeg mangler poser til madaffald

De grønne poser til madaffald kan afhentes på genbrugsstationen eller hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2. Du kan også bestille nye poser til madaffald, ved at binde en af de grønne poser fast til håndtaget på din affaldsbeholder. Så vil renovationsmedarbejderen, ved næste tømning, lægge nye poser på din affaldsbeholder. Bor du i lejlighed el. lign., hvor du ikke har egne affaldsbeholdere, kan du kontakte viceværten, din udlejer eller boligforeningen for bestilling af nye poser.


Må jeg køre på genbrugsstationen, hvis jeg har for meget affald?

Ja, det må du gerne, dog ikke restaffald eller madaffald jævnfør Nyborg Kommunes Husholdningsregulativ. Regulativet er grundlaget og retningslinjer for affaldshåndtering i Nyborg Kommune.


Hvor skal mine skraldespande stå?

Adgangsforhold for renovatøren skal være i orden, når han skal afhente affaldsbeholderen på din grund. Læs mere her om placering


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!