Information om indefrysningsordning for varmekunder

NFS Varme A/S bliver ikke omfattet af indefrysningsordningen. Som kunde ved NFS Varme A/S er det således ikke muligt at søge dele af sin varmeregning indefrosset til senere betaling.

Folketinget vedtog 23. september 2022, at du som privat kunde får mulighed for midlertidigt at indefryse en del af din fjernvarmeregning og afdrage over en årrække.

Indefrysningsordningen forudsætter, at den gennemsnitlige fjernvarmepris pr. kwh i 2023 overstiger 1,44 kr. incl. moms. Dvs. at fjernvarmeprisen incl. moms for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18.100 kwh årligt, incl. abonnement og fast afgift skal overstige 26.000 kr. for, at fjernvarmeselskabet er omfattet af indefrysningsordningen.

Bestyrelsen for NFS Varme A/S har indstillet til Byrådets godkendelse, at fjernvarmeprisen for 2023 udgøres af:

  • 0,66 kr./kwh (variabel kwh pris efter forbrug)
  • 16,00 kr. pr. m2 (fast afgift efter antal m2)
  • 625,00 kr. i abonnement pr. varmemåler
  • I alt for et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18.100 kwh/årligt = 14.651,00 kr. i 2023 incl. moms.

NFS Varme A/S bliver med disse takster for 2023 således ikke omfattet af indefrysningsordningen. Som kunde ved NFS Varme A/S er det således ikke muligt at søge dele af sin varmeregning indefrosset til senere betaling.


Der henvises til yderligere information omkring indefrysningsordningen på Indefrysning af energiudgifter (borger.dk)

Leder du efter priserne for fjernvarme?

Du kan finde aktuelle priser for vores fjernvarme her.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!