Hvornår kommer skraldebilen?

Find datoerne for, hvornår din skraldespand bliver tømt eller indberet manglende afhentning af skraldespanden. Bemærk at du skal anvende MitID for at tilmelde dig sms og indberette manglende tømning.

Affaldsbeholdere tømmes ad to omgange

Når affaldsbeholderne tømmes, kommer vi ad to omgange. Første renovationsbil kører alle beholderne ud og tømmer kun den ene beholder, oftest mad- og restaffald. Senere på dagen kommer anden renovationsbil og tømmer de sidste beholdere og sætter derefter begge beholdere på plads igen.

Årsagen til at affaldsbeholderne tømmes ad flere omgange er selvfølgelig, at affaldet ikke skal blandes sammen i renovationsbilerne.

Distriktsinddeling

Distrikter optegnet i 3 REVIDERET 2016
Distrikter optegnet i 3 REVIDERET 2016

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!