Priser for vand

Hvad koster vand i Nyborg Kommune?


Betalingsvedtægt


Sammenlign priser på vand


Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har samlet priser på drikkevand fra de 225 selskaber som er omfattet af vandsektorloven.
Priserne kan ses på dette interaktive Danmarkskort, hvor de fremgår sammen med prisen for afledning af spildevand for de pågældende områder.

Udover at vise priserne i m³ og bidrag er de også opgjort som 3 eksempler på, hvor meget en husstand betaler for drikkevand og afledning af spildevand.

Eksemplerne er beregnet for et énfamilieshus med hhv. én person, en gennemsnitlig familie på 2,15 personer og en familie med 3 børn.

Om priserne
Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som selskaberne har.

Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan også gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. I andre egne kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er desuden store forskelle i, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen.

I tilfælde, hvor vandprisen er steget, kan det ud over den almindelige prisudvikling skyldes en ekstra pålagt skattebyrde til vandselskaberne eller/og investeringer i klimaløsninger.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!