Overløb

På denne side, kan du læse om vores overløb. Du kan bl.a. finde data om vores overløb: hvor og hvornår der har været overløb fra kloak til recipient.

Se videofilmen her og bliv klogere på, hvordan et overløb fungerer

Hvad er et overløb?

Når det regner kraftigt eller ved højvande, kan det ske, at kloakkerne og renseanlæggene får tilført så meget vand, at de ikke kan følge med og lede alt vandet væk. Ved disse situationer anvendes overløbsbygværker, der fungerer som ventiler. Disse overløbsbygværker kan lede spildevandet blandet med regnvand fra kloakkerne ud i recipienter, fx vandløb. Formålet med overløb er at forhindre, at spildevandet løber tilbage ind i tilkoblede ejendomme og veje samt for at skåne renseanlægget for en overbelastning.

Vi forsøger naturligvis at undgå overløb, bl.a. etablerer vi seperatkloakering efter behov, sådan at regnvand og spildevand føres hver for sig. Herudover udbygger vi kloakledninger og renseanlæg og etablere forebyggende foranstaltninger.

Vores overløb

Tryk her for at se detaljeret live data på vores overløb.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!