Erhverv

Håndværker, ejendomsadministrator eller samarbejdspartner? Vi har samlet de mest relevante informationer for erhvervsdrivende her.


Affald & Genbrugsstation

Virksomheder beliggende i Nyborg Kommune kan aflevere erhvervsaffald på Nyborg Genbrugsstation, Lollandsvej 6, 5800 Nyborg.

Bemærk: Genbrugsstationerne holder lukket d. 1. maj, 5. juni, lørdag, søndag og helligdage.

For køretøjer under 3.500 kg (totalvægt)

Åbningstider for erhverv med køretøjer under 3.500 kg (totalvægt)

 

Mandag – fredag: 7.30 – 18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 9.00 – 15.00

Komprimatorstation – køretøjer over 3.500 kg (totalvægt)

Virksomheder og vognmænd med køretøjer over 3.500 kg kan benytte komprimatorstationen til aflevering af småt brændbart affald (mål max. 50 x 50 x 100 cm). Affaldet må ikke indeholde genanvendelige materialer, farligt affald eller byggeaffald.

Der er kun adgang til komprimatorstationen for virksomheder eller vognmænd med vejekort. Komprimatorstationen modtager ikke affald fra private husstande.

Mandag – fredag: 7.30 – 15.00

Vejekort = adgangskort

For at kunne aflevere erhvervsaffald, skal virksomheder tilmelde sig og have et vejekort til registrering af affaldsmængderne og efterfølgende afregning. Der er kun adgang til genbrugsstationerne med køretøjer på max. 3.500 kg + trailer.

Har du ikke allerede et vejekort, kan du bestille det her.


Vand & spildevand

Få besked ved nedbrud, lukning af vand og varme

Arbejder du med vand, spildevand og varme til daglig, enten som virksomhed, vicevært eller ejendomsadministrator, kan det være relevant at få besked når vi lukker for vand og varme i forbindelse med vedligehold eller brud.

Ønsker du en gratis sms eller email til din virksomhed, kan du tilmelde dig vores sms-service her:


Varme

Få praktiske råd og forklaringer på husstandens varmeanlæg. Find ud af hvordan varmtvandsbeholderen, termostatventilen og cirkulationspumpen fungerer samt flere gode informationer.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!