Bestil vejekort

For at kunne aflevere erhvervsaffald, skal virksomheder tilmelde sig og have et vejekort til registrering af affaldsmængderne og efterfølgende afregning. Bestil dit vejekort her

Vejekort = adgangskort

For at kunne aflevere erhvervsaffald, skal virksomheder tilmelde sig og have et vejekort til registrering af affaldsmængderne og efterfølgende afregning. Der tages kun imod de affaldstyper, der er opstillet containere til. Dvs. det samme som private husstande også kan aflevere. Affaldet skal være sorteret, og hvor det afleveres i sække, skal disse være af klar plast.

Farligt erhvervsaffald vejes og kategoriseres af personalet og der udleveres en kvittering, der kan fremvises i forbindelse med evt. miljøtilsyn. Virksomheder kan max. aflevere 200 kg. farligt affald om året. Overstiger mængden dette, kan det bortskaffes via et godkendt firma. Kontakt f.eks. Modtagestation Syddanmark (MOTAS) for nærmere information på tlf.: 76 20 13 00

Der er kun adgang til genbrugsstationerne med køretøjer på max. 3.500 kg + trailer.

Virksomheder skal bruge et vejekort for at kunne aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationerne. Har du ikke allerede et vejekort, kan du bestille det her:

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!