Hvad sker der med affaldet?

Hvad sker der med affaldet, når du sorterer det i dine beholdere? Læs mere om affaldets vej fra affaldsbeholder til slutdestination.

På denne side kan du se og læse om affaldets rejse fra dine affaldsbeholdere og til det er færdighåndteret af renovations-medarbejderne.

Du kan vælge en affaldstype i menuen nedenfor og læse mere om, hvordan den håndteres.

 

Restaffald

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme. Over tid vil mængden af restaffald dog blive mindre. Det sker i takt med, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affaldet samt designe produkter, som egner sig til at blive brugt igen.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Madaffald

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer, derfor er det vigtigt, at det bliver recirkuleret. Dit madaffald genanvendes forskelligt. Det kan ske enten i biogasanlæg eller komposteringsanlæg. Herefter bliver det reelt genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Glas

Glas er en af de affaldstyper, vi kender ret godt i forvejen. Den har nemlig været indsamlet til genanvendelse længe. Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende glas. Blandt andet fordi produktion af nyt glas er meget ressourcekrævende. Det meste glas bliver knust og smeltet om til nye glasprodukter – i forskellige former. Kort fortalt bliver dit glasaffald altså smeltet om til nyt glas.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Metal

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende metal. Blandt andet fordi udvinding af metal fra jorden er meget ressourcekrævende og efterlader store mængder affald. Når dit metalaffald er indsamlet, neddeles og sorteres det automatisk i magnetisk og ikke magnetisk metal. Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker. Metallet bliver omsmeltet ved meget høje temperaturer. Processen er derfor ret robust over for urenheder. De genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal og bliver til en række nye produkter.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Plast

Der er en miljømæssig gevinst ved at genanvende plast. Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er i rivende udvikling, men det er et område med udfordringer pga. mange forskellige plasttyper. Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Mad- og drikkekartoner

Dine mad- & drikkekartoner består af både karton, plast og aluminium. Når du sorterer korrekt, bliver størstedelen af kartonen genanvendt via pulpanlæg. Genanvendelse af plast og aluminium fra kartonerne er under udvikling. De oparbejdede kartonfibre er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/-karton til fx morgenmadskasser eller lignende.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Papir

Mængden af papiraffald er faldende særligt grundet digitaliseringen. Papir genanvendes til nyt papir og karton på pulpanlæg. Fibrene i papir forringes dog ved hver cyklus af genanvendelse og kan genanvendes 6-7 gange. Papir fra husholdninger bliver til nyt papir og kartonemballage.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

 

Pap

Pap og karton er en stigende affaldstype særligt grundet den voksende e-handel. Pap genanvendes til nyt pap på pulpanlæg. Fibrene i pap og karton forringes dog ved hver cyklus af genanvendelse og kan genanvendes 6-7 gange. Pap fra husholdninger bliver til nyt pap/karton og pap-/kartonemballage.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

Farligt affald

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Tryk på billedet for at åbne det i ny fane.

En oversigt over samtlige affaldstyper kan downloades som pdf her.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!