Vand

Vandværket er vores vandkilde..

Hvert år distribueres ca. 1.200.000 m3 rent drikkevand til omkring 7.000 ejendomme i Nyborg by, Vindinge, Kogsbølle, Hjulby og Nordenhuse. 45% af det distribuerede vand bruges af industri og de resterende 55% af private husstande, kommunale institutioner samt handels og servicefag.

Vores ledningsnet består af ca. 8 km råvandsledninger og ca. 196 km rentvandsledninger samt 16 pumper. Grundvandet indvinder vi fra 26 boringer og behandler det på ét af vores 2 vandværker, inden det distribueres ud til forbrugsstederne.

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!