Når vi arbejder med fjernvarmen

Hvad skal jeg gøre, når fjernvarmen lukker for varmen ved ledningsarbejde?

NFS anbefaler at man lukker for stikledningens hovedhaner og slukker for cirkulationspumper under fjernvarmearbejde, som kræver aflukning af fjernvarmeforsyningen. Anbefalingen er med disse begrundelser:

  • Der løber ikke vand fra husinstallationerne, som kan genere svejsearbejdet.
  • Cirkulationspumper er beskyttet mod at løbe tørre.
  • Reguleringsventiler er beskyttet mod tryksvingninger.
  • Der kommer ikke luft i husinstallationen.
  • Hovedhanerne bliver bevæget og kontrolleret.

Hvis det ikke er muligt at lukke for hanerne, fordi man f.eks. ikke er hjemme eller bor til leje, skal man ikke være bekymret, da det er de færreste som oplever gener. Generne er under alle omstændigheder ufarlige for personer eller bygninger. NFS yder ingen kompensation for komponenter eller håndværkerydelser på ejendommens installationer.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!