Regler for aflevering af asbest

Du skal fremover dobbeltemballere asbest-/eternitplader og lukke eventuelle åbninger med tape, inden du afleverer dem på genbrugsstationen. Uanset om de er støvende eller ej.

Asbest er meget sundhedsfarligt, derfor skal vi sikre os at det ikke spredes til omgivelserne – hverken på vej til genbrugsstationen eller når du afleverer dit affald.

Reglerne er til for at passe på vores medarbejdere, kunder, transportøren og selvfølgelig miljøet.  

Regler for aflevering af asbest-/eternitplader, gælder for alle typer, da man ikke kan skelne mellem asbestholdige og ikke-asbestholdige plader og/eller stykker.

Dobbeltemballering

Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to lag plast om dine asbest-/eternitplader, samt tætnet med tape. Asbest-/eternit stykker kan du indpakke i to klare plastsække og lukke posen med tape eller strips. Gør stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.

Der er ingen antalsbegrænsning, men husk, du skal selv løfte dem forsigtigt ind i en bigbag på genbrugsstationen. Personalet må ikke hjælpe dig med at løfte.

Vi forbeholder os ret til at afvise dig, hvis asbest-/eternit ikke er pakket korrekt eller der er huller i plasten.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Hvis du frembringer mere end ét ton affald ifm. renovering eller nedrivning, skal du foretage anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen, senest to uger inden du går i gang.

Sådan gør du som privat

Der er tre måder du kan komme af med asbest-/eternitaffald.

DOBBELTEMBALLERET på genbrugsstationen

Du kan aflevere asbest-/eternitaffald i de opstillede bigbags på en af vores tre genbrugsstationer.

Asbest-/eternitaffald skal være pakket i to lag plast og tætnet med tape, inden du tilkører genbrugsstationen.

Der er ingen antalsbegrænsning, men husk, du skal selv løfte dem forsigtigt ind i bigbaggen.

Stumper fra tagplader og værnemidler (handsker, masker mv.) betragtes også som asbestaffald, og skal dobbelt-emballeres (indpakkes i to klare plastsække). Gør stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.

Kontakt personalet for vejledning, inden aflæsning.

HENTEORDNING på adressen

Du kan få asbest-/eternitaffald afhentet på din adresse.

1. Køb en bigbag på en af vores tre genbrugsstationer. Fyld den med asbest/eternit.
2. Bestil afhentning af bigbag ved vognmand Erik Jørgensens Eftf., på tlf. 6531 2552.

En asbestbigbag inklusiv afhentning koster 750 kr. Husk at oplyse afhentningsadresse ved køb af bigbag.

HENTEORDNING ved anden godkendt transportør

Du kan kontakte en anden godkendt transportør, der foretager afhentning af asbest-/eternitplader.

Sådan gør du som erhverv

Der er fire måder at kan komme af med asbest-/eternitaffald.

DOBBELTEMBALLERET på genbrugsstationen

Du kan aflevere asbest-/eternitaffald i de opstillede bigbags på Nyborg Genbrugsstation.

Asbest-/eternitaffald skal være pakket i to lag plast og tætnet med tape, inden du tilkører genbrugsstationen.

Der er ingen antalsbegrænsning, men husk, du skal selv løfte dem forsigtigt ind i bigbaggen.

For at kunne aflevere erhvervsaffald, skal virksomheden være tilmeldt og have et vejekort til registrering af affaldsmængde og efterfølgende afregning.

Stumper fra tagplader og værnemidler (handsker, masker mv.) betragtes også som asbestaffald, og skal dobbeltemballeres (indpakkes i to klare plastsække). Gør stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.

Kontakt personalet for vejledning, inden aflæsning.

Erhverv kan ikke aflevere asbest-/eternitaffald på Ullerslev og/eller Ørbæk Genbrugsstationer.

HENTEORDNING på adressen

Du kan få asbest-/eternit afhentet på adressen. Købe en bigbag på en af vores 3 genbrugsstationer. Fyld den med asbest/eternit. Bestil afhentning af bigbag ved vognmand Erik Jørgensens Eftf., på tlf. 6531 2552.

Er bigbaggen forsvarligt lukket, afhentes den på adressen.

En asbestbigbag inklusiv afhentning koster 750 kr./stk.

Husk at oplyse CVR.nr. ved køb af bigbag.

HENTEORDNING af anden godkendt transportør

Du kan kontakte en anden godkendt transportør, der foretager afhentning af asbest-/eternitplader.

AFLEVERING ved Klintholm I/S

Du kan selv afleverer din fyldte bigbag ved Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. Kontakt Klintholm på tlf. 6225 3086 for information og regler, inden aflevering.

Deponering afregnes efter Klintholms takstblad.

Du kan købe en bigbag til 100 kr./stk. på en af vores tre genbrugsstationer.

Henteordning for bigbag

Vælger du at benytte henteordningen af din asbestbigbag, skal du følge nedenstående regler.

Placering og adgangsvej

  • Bigbaggen må ikke placeres længere væk end 5 meter fra lastbilens placering.
  • Adgangsvejen skal være kørefast og kunne tåle en tung lastbil.
  • Der må ikke være forhindringer, der umuliggør løft med lastbilkran. Eks. bygninger, grene, gadelamper m.v.

Pakning af bigbag

  • Læg tagplader og andet affald, der er forurenet med asbest forsigtigt i din bigbag. Bigbags må ikke være revnet.
  • Værnemidler (handsker, masker mv.) og stumper fra tagplader betragtes også som asbestaffald. Fugt stumperne før emballering, så du undgår asbeststøv.
  • En bigbag kan rumme ca. 35 tagplader og kan klare en belastning på 1 ton.
  • Luk bigbaggen forsvarligt med snørefunktionen.
  • De fire løfteøjne skal vende op mod himlen, så kranføreren let kan sætte krog i hvert løfteøje.

Bestil afhentning af bigbag

  • Afhentning af bigbag bestilles ved vognmand Erik Jørgensens Eftf., på tlf. 6531 2552.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!