Sommerhustømning

Tømning af affald i sommerhusområder er ligesom resten af kommunen overgået til helårstømning pr. 01.01.2022. Samtidig er ugetømning af rest-/madaffald i juni, juli og august måned opstartet. Denne beslutning er truffet på baggrund af kommunens nye regulativ for husholdningsaffald, af marts 2021. (se nedenfor). Der betales pr. tømning, og fordi der er en meget lille økonomisk forskel på sommertømning og helårstømning, har Nyborg Kommune besluttet, at sommertømning ikke er muligt.

Sommerhustømning af affaldsbeholdere i sommerhusområder, er efter vedtagelse af kommunens nye regulativ for husholdningsaffald, af marts 2021, ikke mere muligt.

I sommerhusområderne beliggende i Nyborg Kommune, er der særlige udfordringer ved afhentning af affald, som bl.a. vil blive løst ved etablering af strategisk, placerede stationære affaldsbeholdere.

Udfordringer består blandt andet af følgende:

  • I mange af sommerhusområderne er der problemer med kørsel af renovationskøretøjerne. Dette skyldes for eksempel at vejene er jordveje, og at der ikke er vendemulighed for renovationskøretøjet.
  • Der er mange sommerhuse, som reelt ikke opfylder kravene i regulativet og Arbejdstilsynets regler for adgangsveje.
  • Sommerhuse, der udlejes, oplever perioder med overfyldte affaldsbeholdere.

Idet der fremover skal indsamles flere affaldstyper fra bl.a. sommerhusene og de derfor skal tømmes flere affaldsbeholdere, vil ovenstående udfordring blive større.

Regulativet ændrer derfor indsamlingen af dagrenovation og af genanvendeligt affald således, at indsamlingen enten som henteordning eller som bringeordning. Dette afhænger af sommerhusområdets fysiske rammer, som beskrevet ovenfor. Ved henteordning er der udleveret affaldsbeholdere, som hentes ved sommerhuset. Ved bringeordning etableres nedgravede eller overjordiske affaldssystemer (affaldsstation), hvor sommerhusets beboere skal aflevere affaldet.

Da det ikke er muligt at administrere en sommertømning, når sommerhuset er tilmeldt en affaldsstation, og da reglerne bør være ens for sommerhusene, er sommertømning blevet afskaffet i det nye regulativ.

Hovedadresse: Tovet 1, 5800 Nyborg

E-mail: kommune@nyborg.dk | www.nyborg.dk

Tlf. 6333 7000.

Download vores sorteringsvejledning til dit sommerhus

Sorteringsvejledningen kan også fås i en særlig udgave på flere forskellige sprog – dansk, engelsk, tysk og polsk. Denne downloades som pdf her. Denne pdf egner sig særligt til sommerhus ejere, eller andre der lejer sin bolig ud.

sorteringsvejledning sommerhuse Side 1

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!