Flytteguide

Velkommen til Nyborg Forsyning

Uanset om du har været kunde hos os før, eller om du er ny tilflytter til kommunen, så har vi samlet en guide til dig om flytning

Flytteblanket

Du skal selv aflæse din vand- og varmemåler ved til- og fraflytning. Indberet din aflæsninger via flytteblanketten. Du skal aflæse målerne samme dag som flytningen. OBS: Flytninger skal indmeldes senest 7 dage efter flytning.

Er du tilflytter?

El og gas

Er du flyttet ud?

Når du har flyttet bolig, vil du inden for de næste par uger modtage et velkomstbrev fra Nyborg Forsyning. Her får du information om forventet forbrug, renovation og betalingsdatoer.

Husk at aflæsningen af din el- eller gasmåler også skal meddeles til dit eget selskab. NFS er ikke et elselskab. Ligeledes skal du give besked til dit vandværk, hvis du ikke får vand fra Nyborg Vand A/S

Du vil inden for den førstkommende måned modtage en flytteopgørelse, når vi har modtaget din udfyldte flytteblanket og aflæsninger.

Praktiske informationer om affald og genbrug

Hvornår bliver mit affald hentet?

Få en gratis sms

Du kan finde datoerne for afhentning af affald og printe din egen tømmekalender her

Du kan få en gratis sms inden skraldebilen kommer, eller bliv varslet, hvis driften lukker for vand og varme i forbindelse med reparationer eller akutte nedbrud. Tilmeld dig vores sms-service her

Har du ikke fået tømt din skraldespand?

Skift affaldsbeholder

Hvis den manglende afhentning ikke skyldes grundejeren (f.eks. glemt at sætte spand frem, parkering af trailer foran beholder, løs hund eller andet), bliver renovationen hentet samme dag, når der indberettes inden kl. 11.00. Indberettes der senere end kl. 11, bliver det hentet på den næste hverdag.

Indberet manglende tømning her

Ønsker du at skifte affaldsbeholder?

Hvis affaldsbeholderen er for stor eller for lille, kan du bestille en anden. Ejer du et sommerhus, har du også mulighed for at få tømt affald hele året.

For at ændre din affaldsbeholder, bestille en ekstra eller ændre tømmefrekvens (gælder kun sommerhuse), skal du være EJER af ejendommen. Afregning for renovation følger altid ejeren af en ejendom. Derfor skal du som lejer selv aftale en ændring med din udlejer.

Du kan ændre din beholderstørrelse via Affald Online. Vær opmærksom på at det kræver MitID.

Læs mere her

Hvordan skal jeg sortere affald?

Farligt affald

Tilbehør

Find sorteringsguiden her

Afhentning af farligt affald 2 gange om året, er en del af din renovationsordning. Det koster ikke ekstra, men forudsætter at du bruger en godkendt rød kasse til det. Har du ikke en rød kasse, kan den købes på din genbrugsstation i både Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

Vi annoncerer i Lokalavisen Nyborg og her på forsiden af hjemmesiden, når du kan tilmelde dig afhentning af kassen.

Det er VIGTIGT at du bestiller afhentning af farligt affald her på siden, da vi kun kører til de adresser der har bestilt.

BEMÆRK at låget skal være lukket, og vi tager ikke farligt affald med, som ikke kan være i kassen, for eksempel lange lysstofrør eller store dunke. På genbrugsstationen kan du også aflevere dit farlige affald direkte.

Læs mere om farligt affald her

Du kan købe ekstra sække, bioposer, køkkenspande til det grønne affald og klare sække på genbrugsstationerne og i receptionen på Gasværksvej 2.

Læs mere her

Forbrug og regninger

Få et overblik over dit forbrug via vores selvbetjening “Min forsyning”

 • Se dit forbrug time for time
 • Tilmelde din regning på email (bemærk at regninger der er tilmeldt e-Boks IKKE kan tilmeldes email)
 • Se forbruget via app på din mobiltelefon

Læs mere om “Min Forsyning” her:

Hvornår skal jeg betale?

Betaling af vand, varme og spildevand sker aconto, så årets forbrug fordeles på 4 kvartalsvise rater. Enkelte spildevandskunder i Ørbæk afregnes dog halvårligt.
Årets forventede forbrug fastsættes efter det foregående år. Husk derfor at regulere dit årsforbrug, hvis der sker ændringer. Det kan være, at der bruges mindre vand, hvis der bliver færre i husstanden eller at varmeforbruget øges efter en tilbygning til huset.

Ved flytning bør dit forbrug ligeledes have et eftersyn. Der kan være stor forskel i vand- og varmeforbrug fra den ene husstand til den anden, afhængig af adfærd, størrelse og isolering af boligen.

Ved årsskiftet opgøres årets samlede forbrug automatisk. Dette fremgår af årsopgørelsen som udsendes i marts.

Årsopgørelsen danner baggrund for første aconto i det nye afregningsår. Differencen mellem sidste års forbrug og det indbetalte acontobeløb udlignes i årsopgørelsen.

Betalingstidspunkter for aconto-afregnede kunder:

Betalingstidspunkter for vand, varme og spildevand

 1. april Årsopgørelse + 1. rate for perioden 01.01 – 31.03
 2. juli 2. rate for perioden 01.04 – 30.06
 3. oktober 3. rate for perioden 01.07 – 30.09
 4. januar 4. rate for perioden 01.10 – 31.12

Spildevandskunder i Ørbæk

 1. april 1. rate for perioden 01.01 – 30.06
 2. oktober 2. rate for perioden 01.07 – 31.12

Betalingstidspunkter for tømning af hustanke og renovation:

 1. marts 1. rate for perioden 01.01 – 30.06
 2. september 2. rate for perioden 01.07 – 31.12

Falder rettidige betalingsdato på en lørdag, søn- eller helligdag udskydes datoen til førstkommende hverdag.

Hvad skal jeg betale?

Du finder de gældende priser for vand, spildevand, varme og renovation her:

Hvad nu hvis vand eller varme afbrydes ved reparation?

Nyborg Forsyning udsender automatisk gratis sms-varsel ved driftsforstyrrelser og servicemeddelelser.

Har du taletidskort, hemmeligt nummer, firmabetalt telefon eller har du fravalgt videregivelse af dit nummer i abonnementet, modtager du ikke SMS´er fra os. I disse tilfælde skal du selv tilmelde dig servicen.
Der udsendes SMS i videst muligt omfang ved følgende situationer:

 • Planlagt vedligeholdelsesarbejde på vand-, fjernvarme- og kloakledninger
 • Akutte afbrydelser af vand og varme, f.eks. ved ledningsbrud
 • Drikkevandsforurening
 • Servicemeddelelser

Læs mere her

Nyhedsbrev

Vil du vide mere?
Nyborg Forsyning sender nyhedsbreve ud vedr. arrangementer og nyt fra forsyningen.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!