Skal du flytte?

Du skal selv aflæse din vand- og varmemåler ved til- og fraflytning

Du skal aflæse målerne samme dag som flytningen. Vi skal have tallene for dine aflæsninger senest 5 hverdage efter din flytning.

Er du flyttet mellem to adresser inden for Nyborg Kommune?

Når du flytter fra en adresse til en ny i samme forsyningsområde, har vi også brug for aflæsningen fra din nye adresse. Du skal derfor sende os to mails (eller samle al information i én mail) – både som fraflytter og tilflytter.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6331 5000.

Jeg flytter ind

Når du skal flytte ind i vores forsyningsområde er det vigtigt, at du giver os besked. Du skal sende en mail vedr. din indflytning til nfs@nfs.as med følgende informationer:

 • Er du/I ejer eller lejer?
 • Er ejendommen helårshus eller sommerhus?
 • Adressen.
 • Overtagelsesdato.
 • Dit fornavn og efternavn.
 • Telefonnummer og mailadresse.

Ekstra information

 • Evt. anden ejer/lejer (Hvis I er flere ejere/lejere, der skal hæfte for forbrugsafregninger mv. er det vigtigt, at du noterer disse)
 • Ekstra information om husstanden (antal voksne og børn i husstanden og øvrig information)

Aflæsning af vand

 • Målernummer, aflæsning i m3 og dato for aflæsning.
 • Hvis måleren er fjernaflæst og boligen ligger i 5800 Nyborg bedes du skrive, at den er “fjernaflæst”.

Aflæsning af varme

 • Målernummer, aflæsning i kWh og dato for aflæsning.
 • Hvis måleren er fjernaflæst og boligen ligger i 5800 Nyborg bedes du skrive, at den er “fjernaflæst”.
 • Og hvis ejendommen ikke har fjernvarme fra NFS bedes du skrive “ingen fjernvarme”.

Vil du modtage driftsinfo på mail/mobil? Ja/Nej.

Hvem har indberettet flytningen

 • Fornavn og efternavn
 • Dato
 • Telefon
 • Mailadresse

Vi skal også bruge din samtykke

Når du har udfyldt flytteformularen har vi har også brug for din samtykke til bl.a. at udbetale beløb til din NemKonto, og til at kunne sende elektroniske henvendelser til dig via e-Boks. Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte os på tlf. 6331 5000.

Bemærk venligst, at du tidligst kan give din samtykke efter overtagelse af adressen. Det vil sige, at du først kan give samtykke, når du har modtaget dit kundenr. og aktiveringskode til minForsyning.

Har du allerede givet samtykke behøver du ikke at gøre det igen.

Jeg flytter ud

Når du skal flytte ind i vores forsyningsområde er det vigtigt, at du giver os besked. Du skal sende en mail vedr. din fraflytning til nfs@nfs.as med følgende informationer:

 • Er du/I ejer eller lejer?
 • Adressen du fraflytter.
 • Fraflytningsdato.
 • Dit fornavn og efternavn.
 • Telefonnummer og mailadresse.
 • Din nye adresse, hvortil flytteafregningen kan fremsendes til.

Ekstra information

 • Evt. anden ejer/lejer (Hvis I er flere ejere/lejere, der skal hæfte for forbrugsafregninger mv. er det vigtigt, at du noterer disse)
 • Ekstra information om husstanden.

Aflæsning af vand

 • Målernummer, aflæsning i m3 og dato for aflæsning.
 • Hvis måleren er fjernaflæst og boligen ligger i postnr. 5800 Nyborg bedes du skrive “fjernaflæst”.

Aflæsning af varme

 • Målernummer, aflæsning i kWh og dato for aflæsning.
 • Hvis måleren er fjernaflæst og boligen ligger i 5800 Nyborg bedes du skrive, at den er “fjernaflæst”.
 • Og hvis ejendommen ikke har fjernvarme fra NFS bedes du skrive “ingen fjernvarme”.

Hvem har indberettet flytningen

 • Fornavn og efternavn
 • Dato
 • Telefon
 • Mailadresse

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!