Madaffald og grønne poser

Ja tak

  • Ris, pasta og ost
  • Grøntsager og frugt – rå, kogte og skræller
  • Teblade, kaffegrums (også med filtre og poser)
  • Fisk, kød, pålæg og ben
  • Brød og kager
  • Sovs og fedt

Nej tak

  • Emballage
  • Køkkenrulle (skal i restaffald)
  • Potteplanter (skal på genbrugsstationen)

Bemærk

Madaffald lægges i grønne poser i beholderen.
Husk knude på posen.

Poserne må udelukkende bruges til madaffald – IKKE til restaffald eller andet.

Nyborg Forsyning udleverer de grønne poser på din lokale genbrugsstation eller i administrationen på Gasværksvej 2, Nyborg. Renovationsmedarbejderne udleverer også poser til dig, hvis du binder en grøn pose på din affaldsbeholder.Genbrugsfakta

Madaffald omdannes til biogas, der kan bruges som brændstof eller til produktion
af el og varme.


Miljøfakta

De grønne poser udleveres af renovationsmedarbejderen, når du binder en pose på låget af din beholder. Nyborg Forsyning udleverer også de grønne poser på din lokale genbrugsstation eller i administrationen på Gasværksvej 2 i Nyborg.


Gode råd

Du kan bruge dine madrester og undgå madspild. Grøntsager og frugter kan
fryses ned og bruges senere, og rester kan bruges som pålæg.


En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!