Placering af affaldsbeholdere og adgangsveje

Når skraldebilen kommer

Det skal være muligt for renovatøren at komme nemt til dine affaldsbeholdere. De har fat i op til flere hundrede beholdere hver dag. Derfor skal håndtaget vende udad inden tømning.

Din skraldespand skal stå klar til afhentning senest kl. 6 om morgenen.

Gør plads

Tænk over, hvor du parkerer din bil, trailer eller cykel på tømningsdage. Adgangsvejen skal være fri for lavthængende grene og buske. Skraldebilen skal bruge minimum 3,5 meter i bredden for at komme gennem gaden. Undgå at parkere tæt på gadehjørnet, så skraldebilen kan komme rundt.  

Sådan placerer du din affaldsbeholder

  • Affaldsbeholderen skal stå med håndtaget udad på tømningsdagen.
  • Sæt affaldsbeholderen frem til skel senest kl. 6.00 på tømningsdagen, hvis beholderen står mere end 30 m fra farbar kørevej og / eller hvis adgangsvejen ikke er plan, jævn eller står ved kørefast underlag.
  • Alle affaldsbeholdere som er tilmeldt tømning skal stå samlet på tømningsdagen.
  • Adgangsvejen skal være ryddet for biler, cykler, lavthængende grene mv.
  • Om vinteren skal adgangsvejen være belyst og ryddet for eventuel sne og is.

Vend håndtaget udad

Affaldsbeholderen skal stå med håndtaget udad på tømningsdagen. Sæt beholderen frem til skel senest kl. 6.00 på tømningsdagen hvis den står mere end 30 m fra farbar kørevej og / eller hvis adgangsvejen ikke er plan, jævn eller står ved kørefast underlag.

Vintertid

Om vinteren skal adgangsvejen være belyst og ryddet for eventuel sne og is.

Affaldsbeholdere tømmes ad to omgange

Når affaldsbeholderne tømmes, kommer vi ad to omgange. Første renovationsbil kører alle beholderne ud og tømmer kun den ene beholder, oftest mad- og restaffald. Senere på dagen kommer anden renovationsbil og tømmer de sidste beholdere og sætter derefter begge beholdere på plads igen.

Årsagen til at affaldsbeholderne tømmes ad flere omgange er selvfølgelig, at affaldet ikke skal blandes sammen i renovationsbilerne.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!