Beholderstørrelser

Her kan du se størrelserne på de nye affaldsbeholdere.


BEMÆRK: 140 liters beholderen er KUN til haveaffald – den kan ikke vælges til andre affaldstyper.

Oversigt over beholderstørrelser

Download oversigt her


Fordeling af 240 liters 2-rums beholdere (liter)

Restaffald: 144 liter
Madaffald: 96 liter
Papir og småt pap: 144 liter
Glas og metal: 96 liter

Fordeling af 370 liters 2-rums beholdere (liter)

Restaffald: 222 liter
Madaffald: 148 liter
Papir og småt pap: 222 liter
Glas og metal: 148 liter

Fordeling af 660 liters 2-rums beholdere (liter)

Restaffald: 396 liter
Madaffald: 264 liter
Papir og småt pap: 396 liter
Glas og metal: 264 liter

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!