Rød kasse til farligt affald

Vi afhenter dit farlige affald i den røde kasse

Du skal selv bestille afhentning af din røde kasse med farligt affald

Den røde kasse tømmes ved tilmelding til husstandsindsamling 4 gange om året. Vi annoncerer datoerne på vores hjemmeside www.nfs.as og i Lokalavisen Nyborg. Bemærk at låget skal være lukket, når kassen bliver sat til afhentning.

Følg nedenstående retningslinjer:

  • Det er VIGTIGT at du bestiller afhentning af farligt affald her på siden, da vi kun kører til de adresser der har bestilt.
  • BEMÆRK at låget skal være lukket. Vi tager ikke farligt affald med, som ikke kan være i kassen, for eksempel lange lysstofrør eller store dunke.
  • Sæt kassen frem ved din renovationsbeholder inden afhentning – se annoncerede dato i Lokalavisen Nyborg eller her på hjemmesiden

Du er også velkommen til at aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen.

Se åbningstider her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!