Introduktion til ny renovationsordning 2021

Nu får du mere genbrug i din hverdag

Det bliver fremover nemmere at sortere affald til genanvendelse direkte ved husstanden.
Nyborg Kommune indfører ny affaldsordning.

Du kan se sorteringsguiden her


National mærkning

I den nye affaldsordning er beholderne udstyret med piktogrammer, der viser affaldstypen og en sorteringsvejledning på låget, så det er let at sortere affaldet. Uanset hvilken type beholder man har, skal alle fremover sortere ens i hele kommunen.

Herunder ses et eksempel på 240 liter beholder med 2 rum. Plast og mad- og drikkekartoner indsamles i samme beholder med 1 rum.

Du kan se beholderne på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, samt i Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg.


Du får 3 nye beholdere og en rød kasse

Beholder 1:
Restaffald
Madaffald

Beholder 2:
Plast
Mad- og drikkekartoner

Beholder 3:
Papir og småt pap
Glas og metal

Rød kasse: Farligt affald

Du kan finde en oversigt over størrelserne på beholderne her


De nye affaldsbeholdere

Vi har på forhånd valgt den størrelse af affaldsbeholdere, som matcher bedst dine nuværende/gamle affaldsbeholdere. De 3 typer af affaldsbeholdere er obligatoriske og kan ikke fravælges.

Når du modtager dit brev via Eboks, kan du se hvilken størrelse beholdere vi har valgt til dig, via dit unikke login (login følger med brevet).

Link: https://www.affaldonline.dk/Nyborg/container/


Startpakke som leveres sammen med de nye affaldsbeholdere:

  • Madaffaldsposer til ca.1 års forbrug
  • En rød kasse til farligt affald, små batterier og småt elektronik
  • En sorteringsguide

Køkkenspand

Du kan bestille en gratis køkkenspand pr. husstand til opsamling af madaffald.
Hvis du bestiller en køkkenspand, vil den blive leveret sammen med de nye affaldsbeholdere.


Haveaffaldsordning

Du har mulighed for at tilmelde dig afhentning af haveaffald. Denne ordning er en tilkøbsordning, som du betaler separat for.

Haveaffald tømmes hver 14. dag i perioden fra 1. marts til og med 30. november.

Affaldsbeholderen til haveaffald er en 140 liter grøn beholder. Har du ikke allerede en grøn 140 liter beholder fra Nyborg Forsyning, kan du bestille en via dit unikke login der følger med Eboks brevet.

Haveaffaldsordningen opkræves der ikke ekstra betaling for i 2021. Pris for tømning af de nye affaldsbeholdere for 2022 ligger ikke fast endnu, men kan ses på www.nfs.as, når de er godkendt af byrådet sidst på året.


Hvad med dine gamle affaldsbeholdere?

De gamle affaldsbeholdere (stativ, beholdere og containere) bliver afhentet, når de nye affaldsbeholdere er leveret. Da du har betalt for stativet, den grå og den grønne 140 liter og 240 liter beholder, vil der ved returnering af disse blive afregnet en tilbagekøbspris på din næste regning.

Tilbagekøbspriser:

Stativ: kr. 50,00.
Grå eller grøn beholder 140 liter og 240 liter: kr. 100,00.

Vær opmærksom på at der er deadline for hvornår vi ikke længere tilbagekøber dine gamle affaldsbeholdere – se brevet i Eboks.
Hvis du ønsker at beholde en eller flere af dine gamle beholdere til eget brug, skal du give besked via dit unikke login fra Eboks brevet.

Foretager du ingen ændringer sker der følgende:

  • Du får leveret standardløsningen med de 3 affaldsbeholdere, som vi har valgt til dig.
  • Sammen med de nye affaldsbeholdere leveres startpakken med madaffaldsposer, den røde kasse til farligt affald og en sorteringsguide.
  • Vi afhenter de gamle affaldsbeholdere, som vi normalt tømmer hos dig.

Har du ikke fået bestilt en køkkenspand, kan du afhente en køkkenspand pr. husstand gratis, indtil den 30. december 2021, på genbrugsstationen eller hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg.

Har du i forvejen en rød kasse?
Du vil få udleveret en ny rød kasse, også selvom du allerede har en i forvejen. På den nye kasse vil der være monteret en sorteringsvejledning på låget og de lovpligtige piktogrammer og faremærkning samt UN godkendelse. Det er fremover kassen med UN godkendelse du skal benytte til farligt affald.
Vi køber ikke de røde kasser tilbage. Den gamle røde kasse er du velkommen til at beholde eller aflevere på genbrugsstationen.


Priser for den nye ordning

Priserne forbliver de samme i hele 2021. Pris for tømning af de nye affaldsbeholdere for 2022 ligger ikke fast endnu, men kan ses på www.nfs.as, når de er godkendt af byrådet sidst på året.

Se nuværende priser her


Tekstiler

Tekstiler vil blive indsamlet i poser. Opstart af indsamling af tekstiler forventes indført i efteråret 2021. Du vil modtage mere information, når ordningen iværksættes.

Læs mere om indsamling af tekstiler her


Hvem skal sortere?

Den nye affaldssortering gælder alle husstande i Nyborg Kommune, herunder boligforeninger, institutioner, landbrug og erhverv. Sommerhuse er også omfattet af den nye affaldsordning.

Vi skal mindske miljø- og klimabelastningen ved at øge genanvendelsen af affaldet. I 2020 genanvendte vi i Nyborg Kommune 48% af husholdningsaffaldet. Vi har brug for din hjælp til at sortere mere, så vi kan spare på ressourcerne og passe på miljøet.


Hvornår får vi nye beholdere?

Udrulning af den nye affaldsordning kommer til at foregå etapevis i hele kommunen. Den enkelte husstand vil modtage information direkte via eBoks, inden vi påbegynder udrulning i dit distrikt. Her vil du få mere at vide om dine affaldsbeholdere og sortering af affald i din husstand.

Se tidsplanen for udrulning her


Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne leve op til kommende EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om omstilling til en mere cirkulær økonomi og en klimaneutral affaldssektor.

God sorteringslyst!

Venlig hilsen Nyborg Forsyning

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!