SMS-varsling og afvigelseskontrol for vandforbrug

Vidste du, at du har mulighed for at sikre dit hus samtidig med at du kan støtte FN’s verdensmål? Her finder du en kort vejledning til, hvordan SMS-varsling og afvigelseskontrol opsættes på Min Forsyning.

SMS_Varsling
SMS-varslingsplakat

Vi har fået en ny sms-ordning, der advarer dig, hvis du har et unaturligt vandforbrug. Den kan fx give dig besked, hvis dit vandforbrug er højere end normalt. En vandmåler der aldrig står stille kan indikere, at der er en utæthed i rørføringen eller et vandapparat der løber. Ved at benytte sms-varslingen kan du i nogen tilfælde få besked før dit hus oplever dyre, ødelæggende skader.

Sms-ordningen kan ligeledes bruges til at overvåge dit vandforbrug, så du har mulighed for at justere dit forbrug løbende. På denne måde kan du tænke bæredygtighed ind i din hverdag. Fx kunne man forestille sig, at man en sommermåned havde glemt at slukke haveslangen.

Nedenfor har vi lavet en guide til, hvordan man kan opsætter sms-varsling.

Sådan gør du:

1. Log ind på minForsyning

Sørg for at du har alle relevante oplysninger indtastet under siden “MIN PROFIL”. Her er særligt telefonnummer og e-mail vigtigt.

2. Tryk på “NOTIFIKATIONER” i menuen til venstre.

3. På notifikationssiden skal du trykke på blyanten

4. Indtast dine ønskede grænseværdier og kontaktform

Under indstillingerne for din vandmåler har du mulighed for selv at vælge grænseværdierne, og hvilken kontaktform du ønsker at benytte. Man kan få besked på både sms og mail. Vi forslår at vælge sms.

Vand, konstant vandforbrug, m3 er en særlig indstilling for vandmålere, der kan henlede opmærksomhed på utætheder eller rørbrud. Den er baseret på seneste døgns forbrug imod gennemsnittet af de 5 forudgående døgn. Indstillingen giver besked, hvis der registreres konstant forbrug af vand over alle døgnets 24 timer. Denne indstilling kan ikke ændres, blot slås til.

Vand, flow % giver mulighed for at få besked, hvis dit forbrug overstiger en grænseværdi. For denne gælder standardværdien +/- 10%. Denne kan ændres. Der er forskellige sammenligningsperioder. Benytter man indstillingen dagligt sammenlignes det seneste døgn imod de forudgående 5 døgn.

OBS: Vær opmærksom på, at du vælger den ønskede sammenlignings type.

Hvis du er i tvivl om, hvilket forbrug du har nu, så kan du tjekke det under “FORBRUG” i menuen til venstre.

OBS: Husk at trykke “Gem og luk”. Vi kan ikke holdes ansvarlige for brug af notifikationstjenesten.

5. Få besked

Ved forbrug der bryder grænseværdien, vil du nu modtage en sms. Hvis du er i tvivl, om du har haft nogen aktiveringer af notifikationstjenesten kan du kigge under “NOTIFIKATIONER” i menuen til venstre.

Hvis der har været udslagsgivende forbrug vil du kunne se dato for over-/underforbruget og en tilhørende tekst, der beskriver forbruget med relevant information, fx adresse.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!