Kundetilfredshedsundersøgelse

På denne side kan du se vores seneste kundeserviceundersøgelser.

Vi ønsker at levere sikker, miljøvenlig og bæredygtig forsyning til kunderne, så vi kan være en attraktiv og konkurrencedygtig forsyning med fokus på kundernes behov. Derfor har vi i perioden 23 oktober – 6. november 2023 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse.

Kundetilfredshedsundersøgelsen blev delt på vores hjemmeside og udsendt på sms til de kunder, der er registreret med et mobilnummer hos os. Så alle kunder med internetadgang, har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Kundetilfredshedsmålingen blev gennemført via et online spørgeskema.
Undersøgelsen udsendtes på sms til 10.357 mobilnumre og blev besvaret af 480. Dermed er svarprocenten 4,63% af udsendte sms’er.
Besvarelserne har vist, at vi yder en god service, men at der er forbedringsmuligheder, som vi kan følge op på. På baggrund af besvarelserne vil vi udarbejde en konkret handleplan med tiltag til, hvordan vi kan blive bedre.

Kundetilfredsundersøgelsen gennemføres hvert 3. år.

Seneste kundeserviceundersøgelse kan findes her.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!