Regnvandsriste er kun til regnvand – ikke spildevand!

Regnvandsriste er kun til regnvand, ikke spildevand. Hjælp os med at hjælpe miljøet.

Flere steder i Nyborg Kommune løber regnvandet fra risten direkte til en grøft, vandløb, sø eller havet. Regnvandsristene er til for at opsamle regnvand og lede det væk fra veje og bygninger. De er ikke er beregnet til at håndtere kloakvand. Det betyder, at man ikke må hælde kemikalier, olie, sæbe eller andre stoffer i ristene, da det forurener miljøet.

Det er vigtigt, at

  • Sæbe, kemikalier, olie, maling mv. ikke løber i regnvandsristene.
  • Vaskevand og sæbe fra almindelig bilvask skal bortskaffes i spildevandsafløb. Det er bedst at vaske bil i en vaskehal eller på vaskeplads.
  • Kemikalier skal afleveres som farligt affald på genbrugspladserne.

I Nyborg by har vi markeret enkelte af de regnvandsristet, der er separatkloakeret, og leder regnvandet fra veje, tage og fliser til det nærmeste vandløb eller i havet med grønne fisk.

G Vandets dag 2016 Grøn fisk

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!