Sortering på genbrugsstationen

Det er vigtigt at få sorteret dit affald korrekt, så alle genanvendelige materialer kan komme tilbage i kredsløbet og blive brugt på ny

Genbrug

Har du ting som er for gode til at smide ud, har vi indrettet en afdeling på genbrugsstationen, hvor du har mulighed for at donere dine ting til foreninger der sælger tingene videre. Du kan også aflevere eller hente brugte byggematerialer til genbrug på genbrugsstationen i afdelingen “Giv & tag”. Læs mere om vores genbrugsbyggemarked “Giv & Tag” her

Kun klare sække

Bemærk at vi kun tager imod affald i klare sække:

  • Klare sække giver genbrugsvejlederne mulighed for at hjælpe dig med at sortere korrekt.
  • Vi undgår at usorteret affald i sorte sække kommer i containere der indeholder genanvendelige materialer. Det koster mange penge når en container skal håndsorteres, og i værste fald kan det ødelægge muligheden for at genanvende de materialer der allerede er sorteret korrekt.
  • Ifølge affaldsbekendtgørelsens paragraf 26 stk. 2 fremgår det, at: “Det er alene tilladt for husholdningerne i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække”.

Husk at dine klare sække kan bruges flere gange.

Pak traileren

  • Husk at spænde dit affald forsvarligt fast til traileren, så du ikke taber noget undervejs. Brug trailernet, presenning eller tov.
  • Få tømt traileren helt, så du ikke taber affald på vej hjem.

Det kan være en god ide at se på oversigten over genbrugsstationerne inden du pakker traileren og kører afsted.

Husholdningsaffald

Se hvordan du sorterer dit affald derhjemme

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!