Refsvindinge siger ja tak til fjernvarme

Mere end 60% af hus- og ejendomsejerne i Refsvindinge har sagt ja tak til fjernvarme i radiatoren. Dermed er det en realitet, at Nyborg Forsyning nu kan finde kalender og arbejdshandskerne frem og sætte gang i planlægningen af den 6 km ny forsyningsledning. Der er tale om en vigtig milepæl i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Nyborg. Mens de første streger slås til gravearbejdet, håber Nyborg Forsyning, at endnu flere vil med på den kollektive varmeløsning.

Mere end 120 boligejere i Refsvindinge baner nu vej for endnu en udvidelse af Nyborgs fjernvarmeforsyning. I foråret blev der åbnet for tilmelding til det nye fjernvarmeprojekt for Refsvindinge og Ørbæk og nu har opbakningen rundet 60% i Refsvindinge, hvilket netop er betingelsen for, at projektet kan sættes i gang.

– Det er meget glædeligt, at endnu en af Nyborgs landsbyer siger ja tak til at være en del af kommunens kollektive varmeforsyning og til at udfase sort opvarmning. Jo flere, vi er med, jo mere effektiv og robust en varmeløsning kan vi nemlig tilbyde til gavn for de nuværende som de nye brugere, siger Martin Huus, bestyrelsesformand for Nyborg Forsyning og tilføjer: – Vi sætter nu gang i den største investering i nyere tid og tager endnu et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig udvikling for vores kunder.

Nyborg Forsyning forventer at starte gravearbejdet på Bøjdenvej i Rosilde i 2024 og tilkobling af Refsvindinge i løbet af 2025.

Boligforening vil skabe tryghed
Boligforeningen AB Holmegaarden, er en non-profit boligforening, der har en almen afdeling med 28 lejemål fordelt på Banemarken og Møllehaven i Refsvindinge. Bestyrelsen har tilkendegivet interesse for at udskifte afdelingens 28 gasfyr og koble sig på den nye fjernevarmeledning.

– Naturgas er gambling med vores lejeres rådighedsbeløb. Vi ønsker at skabe tryghed og de bedste betingelser for dem. Derfor glæder jeg mig også til, at vi inden længe kan præsenterer muligheden om fjernvarme for vores to afdelinger i Refsvindinge, fortæller Jette Egebjerg, direktør for AB Holmegaarden og hun tilføjer: – Det vil være en stor gevinst, hvis vi kan skifte til en grønnere varmekilde og samtidig spare de mange serviceeftersyn, vi har på vores gasfyr hvert år.

Beboerne i afdelingen skal præsenteres for forslaget på et ekstraordinært afdelingsmøde og såfremt de godkender ændringen fra naturgas til fjernvarme, vil AB Holmegaarden investerer ca. 1,6 millioner kroner i etableringen.

Ud over AB Holmegaarden har Nyborg Kommune også besluttet at droppe naturgassen i deres 12 bygninger i Refsvindinge og Ørbæk til fordel for fjernvarmen.

Stadig tid til tilmelding

Bor man i Refsvindinge og endnu ikke har besluttet sig, er der stadig tid til at melde sig til og komme med på fjernvarmen fra dag ét. Husejere i Ørbæk må derimod vente på en endelig afklaring. Trods stor interesse er man ikke nået de 60% tilmeldinger endnu, som er nødvendigt for, at økonomien kan hvile i sig selv og dermed forlænge ledningen fra Refsvindinge til Ørbæk.

Vi vil gerne have så mange med som muligt og vi har en stor forhåbning om, at Ørbæk også kommer med. Vi oplever positiv interesse og er i dialog med mange potentielle kunder i Ørbæk, så vi er fortrøstningsfulde omkring udviklingen, siger bestyrelsesformand for Nyborg Forsyning, Martin Huus.

Den 12. oktober afholder Ørbæk Borgerforening informationsmøde om fjernvarme i Ørbæk, hvor projektet præsenteres igen og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Fakta om Nyborgs fjernvarme

  • Nyborg Forsyning forsyner mere end 9000 husstande med fjernvarme i Nyborg og Ullerslev.
  • Mere end 90% af varmen er overskudsvarme fra produktionen på 4lokale virksomheder, samt fra renseanlægget i Nyborg.
  • Ledningsnettet består af 284 km fjernvarmeledninger og 6 varmecentraler.

Fakta om projektområde Refsvindinge / Ørbæk

  • 940 potentielle fjernvarmekunder i Refsvindinge og Ørbæk.
  • Støttet fra Energistyrelsens fjernvarmepuljen.
  • Gravearbejdet forventes at begynde i 2024 og vil strække sig til 2027.
  • Refsvindinge tilsluttes først i takt med at transmissionsledningen etableres. Herefter fortsættes mod Ørbæk, hvis de opnår minimum 60% tilslutning.
  • Der etableres en spidslast-central, der er en form for reserve, som kun kommer i brug i den kolde del af vinterperioden, og hvis leveringen af overskudsvarme fra store virksomheder skulle svigte. Placeringen er ikke fastlagt. NFS begynder afsøgning af mulig placering.

Brugerøkonomi for et gennemsnitligt standardhus på 130 m2

Udbetaling: 34.500 og 2.750,- årligt i 10 år.

Drift: besparelse på ca. 6.000,- årligt ved skift fra naturgas.

Det nøjagtige beløb afhænger af husets størrelse og dermed varmeforbruget.

Udvidelsen af fjernvarme er en del af Nyborgs varmeplan, der blev godkendt i 2022, hvor 75% af private husstande i kommunen er planlagt til at få fjernvarme.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!