Fedt, kemikalier og lignende hører ikke til i afløbet og kloakken

I anledning af at julen står for døren, vil vi gerne huske dig på, at fedt, kemikalier og andet ikke skal i afløbet og kloakken.

Hvorfor er det skadeligt at hælde fedt i afløbet?

Når du laver mad, kan det være fristende at hælde overskydende fedt eller olie direkte ned i køkkenvasken. Men vidste du, at det kan have alvorlige konsekvenser for både dit hjem og miljøet? Når fedtet hældes i afløbet, hærder det og danner blokeringer i dine rør. Dette kan bl.a. tiltrække skadedyr som rotter og insekter, der kan skade dit hjem og skabe en usund og farlig situation for dig og din familie.

Men det er ikke kun dit hjem, der påvirkes. Når fedt og olie hældes i afløbet, kan det også påvirke miljøet. Når det kommer ind i rørene, kan det danne en klæbrig stenagtig masse, der kaldes fedtbjerge. Disse kan stoppe kloaksystemerne og føre til overflødige og skadelige udledninger af ubehandlet spildevand, hvilket kan påvirke vandmiljøet og den omkringliggende natur.

Tidligere fik vi på blot ét år 25 tons fedt i vores renseanlæg og hele 193 tons ristegods, der omfatter vatpinde, tandbørster, tekstiler, sand mm. Vi bruger mange ressourcer på at opretholde kloaksystemerne og renseanlægget for at undgå, at disse mange tons affald ender i vandmiljøet og forurener.

Så næste gang du laver mad, skal du overveje at samle dit overskydende fedt og olie i en beholder og smide det i skraldespanden i stedet for at hælde det i afløbet. Det kan virke som en lille handling, men det kan have en stor positiv effekt på både dit hjem og miljøet.

image 1
Eksempel på tilstoppet rør grundet en blanding af fedt og ristegods.

Hvorfor er det skadeligt at hælde kemikalier i kloakken?

Hvis du hælder kemikalier fx maling ned i en vejrist, har det en række negative konsekvenser. For det første skader og forurener det vandmiljøet. Kemikalier kan være rigtig svære at fjerne fra spildevandet på vores spildevandsrenseanlæg. Kemikalierne kan derfor have en skadelig virkning på planter og dyr, der lever i eller nær vandet, og det kan også påvirke kvaliteten af det drikkevand, som kommer fra grundvandet.

Hvis du har brug for at bortskaffe kemikalier eller farligt affald, skal du altid følge anvisningerne på produktet eller kontakte Nyborg Forsyning for at få hjælp til korrekt bortskaffelse. Det er vigtigt at undgå at hælde kemikalier i afløbet eller i andre områder, der kan medføre en negativ effekt på miljøet og samfundet.

I Nyborg har vi flere steder markeret riste ved vejbrønde med grønne fisk. Her er der særlig stor sandsynlighed for, at det har konsekvenser for miljøet, fordi vejbrøndende er tilkoblet regnvandsledninger, som har direkte udledning til vandmiljøet, fx vandløb og hav. Derfor opfordrer vi til, at du altid bortskaffer produkter og kemikalier på rigtig vis. Vi opfordrer også til, at vask af bil foretages i vaskehal, da olie fra bilen kan løbe ud i naturen.

Hvis vi alle hjælper med at beskytte natur og vandmiljø, så har vi rent drikkevand til de næste mange generationer.

kemikalierforbudt

Hvad kan du gøre for at beskytte vandmiljøet?

En af de bedste måder at beskytte vandmiljøet på er at undgå at hælde skadelige stoffer (som fedt og kemikalier) i afløbet. I stedet skal du samle overskydende fedt og olie i en beholder og smide det i skraldespanden. Hvis du har brug for at bortskaffe kemikalier eller farligt affald, skal du følge anvisningerne på produktet og benytte din kasse til farligt affald. Du kan også kontakte Nyborg Forsyning for at få hjælp til korrekt bortskaffelse.

Videnscenteret Bolius har lavet en lille video, der viser, hvordan du kan samle fedt i fx en tom mælkekarton: Tip: Slip af med stegefedtet – YouTube

Ved at tage disse enkle trin kan vi alle bidrage til at beskytte miljøet og skabe en bedre fremtid. Nedenfor finder du nogle eksempler på, hvad du aldrig må putte i afløb.

 • Kemikalier og medicinrester.
 • Fedt og olie.
 • Stearin.
 • Kaffegrums.
 • Rå æg.
 • Bleer.
 • Hygiejnebind.
 • Vatpinde.
 • Hår
 • Cigaretskod og snus.

I toilettet og afløb må du gerne skille dig af med:

 • Din afføring.
 • Toiletpapir.
 • Drikkevarer som mælk, kaffe, saftevand og øl.
 • Sæbe, shampoo og almindelige milde rengøringsmidler – men husk, at fortynde dem, så det ikke er for meget.
 • Opvaske- og vaskemidler.

Nyborg forsyning & Service A/S ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!