Grønne fisk skal sikre omtanke i Nyborgs gader

I 2016 placerede vi grønne fisk rundt omkring i Nyborgs mange gader. Fiskene skal minde borgerne om, at regnvandsriste ikke er til kloakvand!

G Vandets dag 2016 Grøn fisk

NFS Spildevand A/S har markeret enkelte af de kloakriste, der er separatkloakeret, og leder regnvandet fra veje, tage og fliser til det nærmeste vandløb eller i havet.

Markeringen af risten er vigtig, for at undgå at kemikalier, olie og sæbe fra autovask ender ude i naturen. Vandet der løber gennem disse særlige afløb til regnvand renses nemlig ikke. Tværtimod leder en kloak i vejsiden ofte vandet videre til nærmeste grøft eller vandløb og altså ikke til renseanlægget.

Man skal altså ikke komme beskidt vand i kloakken og slet ikke affald som cigaretskodder, kemikalier og så videre.

Hvis bilen skal vaskes, er det bedst at gøre det i en vaskehal, for her genbruges vandet. Man skal i hvert fald ikke gøre det i vejkanten ved siden af en kloak.

Se videoen om fisk og regnvand:

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!