Elpærer

Ja tak – skal i klar lukket pose på maks. 4 liter

  • Elpærer
  • Diode-lyspærer
  • Glødepærer
  • LED-pærer
  • Pærer fra halogenlamper
  • Små lysstofrør

Nej tak – skal afleveres på genbrugsstationen

• Større lysstofrør
• Solarierør

Bemærk

Lægges i klare poser i den røde kasse.
Husk knude på posen.

Låget på den røde kasse skal lukkes inden afhentning.


Genbrugsfakta

Elpærer og lysstofrør skal afleveres til genanvendelse, da de indeholder miljøfarlige stoffer. Når du afleverer det i den røde kasse, sørger vi for den korrekte håndtering og genanvendelse.


Miljøfakta

Op til 93% af din energisparepære kan genanvendes. Derfor er det vigtigt, at vi får dem indsamlet og håndteret korrekt.
Lysstofrør har en genanvendelsesprocent på op til 99%: Kviksølvpulver, glas og metal kan blive til nye lysstofrør.


Gode råd

Elpærer kan indeholde kviksølv, og det kan være sundhedsskadeligt for de medarbejdere, der skal håndtere den røde kasse. Derfor skal elpærer afleveres i klare lukkede poser.

Vil du vide hvornår vi tømmer de røde kasser til farligt affald? Læs mere om farligt affald her

En del af din hverdag!

 Nyborg Forsyning er en attraktiv arbejdsplads der beskæftiger 60 medarbejdere,
og servicerer over 19.000 kunder hver dag.
Vores mission er at levere sikker og bæredygtig forsyning til kunderne.
Som arbejdsplads lægger vi vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, der bygger på åben og ærlig dialog.

 

Piktogrammer for nem sortering

Vidste du, at vi bruger de samme piktogrammer til affaldssortering, som flere og flere producenter trykker på deres emballage?
Vi gør det nemmere at sortere i din hverdag!

Få en gratis sms

Vidste du, at vi sender sms-besked ud når skraldemanden kommer? Du kan tilmelde dig her på siden.
Vi gør det nemmere at få besked i din hverdag!

Høj fødevaresikkerhed for drikkevand

Vidste du at Nyborg Forsyning analyserer vandet mindst 1 gang om måneden og overholder alle krav om fødevaresikkerhed?
Vi sikrer dig høj vandkvalitet i din hverdag!

Fjernvarmen er grøn

Får du fjernvarme fra Nyborg Forsyning, så er 96 % overskudsvarme fra byens produktionsvirksomheder.
Du får mere grøn energi i din hverdag!

Spildevand og vilde blomster

Vi bi-drager med vilde blomster, når vores grønne områder bliver til vild natur for at give plads til bier og sommerfugle.
Vi giver dig mere vild natur i din hverdag!